Procediment per crear i configurar una activitat de tipus Tasca


Els mòduls de compleció de l'activitat i accés condicional han de ser activats prèviament per la persona que administra o gestiona el lloc Moodle, accedint amb el rol corresponent

Rol Acció Procés o aclariments Més informació
Administrador Activar la restricció d'accés: Bloc Administració | Administració del lloc | Característiques avançades: | Habilitar l'accés condicional | Habilitar la compleció Característiques avançades
Professor editor Accedir al curs: Navegació | els meus cursos | nomdelcurs Creació de curs
Professor editor Activar edició: Bloc Administració | Administració del curs | Activa edició
Professor editor Afegir una activitat: Afegeix una activitat o un recurs | Tasca | Afegeix Activitat Tasca
Professor editor Configurar: Paràmetres generals: Nom i descripció Paràmetres generals
Professor editor Paràmetres de la tasca: Dates, Tramesa (en grup, individual, amb compromís,…) Paràmetres de la tasca
Professor editor Paràmetres de la tramesa i paràmetres de retroacció: Càrrega de fitxers, treball en línia, comentaris, fitxers… Paràmetres de la tramesa i paràmetres de retroacció
Professor editor Qualificació: senzilla, guia de qualificació, rúbrica, categoria,… Qualificació
Professor editor Paràmetres comuns de mòduls:Sense grup, grups separats, agrupament,… Paràmetres comuns de mòduls
Professor editor Restriccions d'accés: per data, per qualificació, per camp d'usuari, per activitat completada,… Restriccions d'accés
Professor editor Compleció de l'activitat: per qualificació, per visualització,… La compleció