Índex del Bloc Recursos


Els cursos de Moodle es componen de recursos i activitats, a més dels elements de seguiment, qualificació, gestió d'alumnes,… En aquest bloc trobareu informació sobre els recursos que es poden crear dins del Moodle 2, la seva utilitat i les opcions de configuració.
Els recursos poden oferir enllaços a webs externes, organitzar els continguts del curs, aportar informacions relatives al tema que s'estigui tractant,… A diferència de les activitats, no disposen de sistema de qualificació.
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Quins recursos hi ha al Moodle 2?
  • Quina utilitat té cadascun dels recursos disponibles?
  • Com es creen i es configuren els recursos?


1.- Apartats amb conceptes i descripcions:


1.0- Introducció i Tipus de recursos disponibles al Moodle 2 Trobareu, en primer lloc, una breu explicació sobre el concepte de recurs dins del Moodle 2 i posteriorment una taula on es relacionen els recursos amb una breu descripció.

1.1- Recurs etiqueta Resulta molt útil per proporcionar informació ràpida dins d'un curs ja que apareix en el moment en què s'accedeix al curs sense necessitat de fer res més. També serveix per organitzar els diferents recursos i activitats que componen un curs.

1.2.- Recurs URL S'utilitza per proporcionar un accés ràpid a un element extern del Moodle que s'obrirà en una pàgina nova o a la mateixa finestra segons la configuració que triem.

1.3.- Recurs fitxer Proporciona a l'alumnat un fitxer de manera que el pugui descarregar i obrir. Els fitxers poden ser de molts tipus: de so, de text, imatge, HTML…

1.4.- Recurs carpeta Permet proporcionar a l'alumnat diversos fitxers de manera que els pugui descarregar i obrir. El funcionament és semblant al recurs Fitxer però en aquest cas podrem incloure diversos fitxers agrupats.

1.5.- Recurs pàgina Serveix per confeccionar una pàgina utilitzant els diferents recursos de l'editor del Moodle. També es pot inserir codi HTML i per tant crear pàgines amb altres elements fets amb un editor HTML. El funcionament és semblant al del recurs Etiqueta però a diferència d'aquest, el contingut de la pàgina no es fa visible a l'alumnat fins que no fan clic sobre ella per obrir-la.

1.6.- Recurs llibre Permet disposar de diverses pàgines agrupades en un únic recurs. En primer lloc trobareu una descripció del recurs Llibre i posteriorment es comenten les diferents opcions de configuració del recurs.

1.7.- Recurs Paquet de contingut IMS Permet carregar al Moodle continguts generats sota l'estandard IMS i per tant disposar de diverses pàgines agrupades en un únic recurs i amb un sistema de navegació web. En primer lloc trobareu una descripció del recurs i posteriorment es comenten les diferents opcions de configuració.

2.- Procediments relacionats amb els continguts d'aquest bloc: