Procediment per crear i configurar un recurs de tipus Llibre


El mòdul d'accés condicional ha de ser activat prèviament per la persona que administra o gestiona el lloc Moodle, accedint amb el rol corresponent

Rol Acció Procés o aclariments Més informació
Administrador Activar la restricció d'accés: Bloc Administració | Administració del lloc | Característiques avançades: | Habilitar l'accés condicional | Habilitar la compleció Característiques avançades
Professor editor Accedir al curs: Navegació | Els meus cursos | nomdelcurs Creació de curs
Professor editor Activar edició: Administració | Administració del curs | Activa edició
Professor editor Afegir un recurs: Afegeix una activitat o un recurs | Llibre | Afegeix Recurs Llibre
Professor editor Configurar: Paràmetres generals INFO Editor del Moodle
Paràmetres comuns de mòduls INFO Paràmetres Comuns de mòduls
Restriccions d'accés: per data, per qualificació, per camp d'usuari, per activitat completada,… INFO Restriccions d'accés
Accedir al llibre Entrar al llibre com usuari INFO Recurs llibre
Crear una pàgina nova Fer clic a la icona + des del bloc lateral "Índex" INFO
Completar el mòdul "Edita" INFO