Procediment per crear i configurar un recurs de tipus Fitxer


El mòdul d'accés condicional o restricció d'accés ha de ser activat prèviament per la persona que administra o gestiona el lloc Moodle, accedint amb el rol corresponent

Rol Acció Procés o aclariments Més informació
Administrador Activar la restricció d'accés: Bloc Administració | Administració del lloc | Característiques avançades: | Habilitar l'accés condicional | Habilitar la compleció Característiques avançades
Professor editor Accedir al curs: Navegació | els meus cursos | nomdelcurs Creació de curs
Professor editor Activar edició: Administració | Administració del curs | Activa edició
Professor editor Afegir un recurs: Afegeix una activitat o un recurs | Fitxer | Afegeix Recurs Fitxer
Professor editor Configurar: Paràmetres generals Paràmetres generals
Contingut (carregar el fitxer) Contingut
Opcions Opcions
Paràmetres comuns de mòduls Paràmetres Comuns de mòduls
Restriccions d'accés: per data, per qualificació, per camp d'usuari, per activitat completada,… Restriccions d'accés