Procediment per crear i configurar un recurs de tipus Etiqueta


El mòdul d'accés condicional ha de ser activat prèviament per la persona que administra o gestiona el lloc Moodle, accedint amb el rol corresponent

Rol Acció Procés o aclariments Més informació
Administrador Activar la restricció d'accés: Bloc Administració | Administració del lloc | Característiques avançades: | Habilitar l'accés condicional | Habilitar la compleció Característiques avançades
Professor editor Accedir al curs: Navegació | Els meus cursos | nomdelcurs Creació de curs
Professor editor Activar edició: Administració | Administració del curs | Activa edició
Professor editor Afegir un recurs: Afegeix una activitat o un recurs | Etiqueta | Afegeix Recurs etiqueta
Professor editor Configurar: Text de l'etiqueta amb l'editor d'HTML i Paràmetres comuns de mòduls Editor HTML del Moodle
Paràmetres Comuns de mòduls
Restriccions d'accés: per data, per qualificació, per camp d'usuari, per activitat completada,… Restriccions d'accés

seleccionar una etiqueta