El recurs Etiqueta

El recurs Etiqueta resulta molt útil per proporcionar informació ràpida dins d'un curs ja que apareix en el moment en què s'accedeix al curs sense necessitat de fer res més. També serveix per organitzar els diferents recursos i activitats que componen un curs.
En aquest apartat és on hi ha informació sobre:Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què és un recurs etiqueta i quina utilitat té?
 • Quins són els paràmetres de configuració?
 • Quin procediment cal seguir per crear una etiqueta?

El recurs etiqueta

A un curs Moodle acostumen a haver força activitats i recursos que cal organitzar a l'hora de mostrar-los a l'alumnat. En crear el curs es decideix el número de seccions (temes o setmanes) que compondran el curs però dins de cadascuna d'elles encara pot haver molts recursos i activitats per organitzar. Les etiquetes són un recurs molt utilitzat per ajudar a organitzar les activitats, els materials formatius i altres elements del curs.

De fet el recurs Etiqueta consisteix en un editor de text del Moodle (editor HTML) que permet incloure text en diferents formats, imatges, vídeos,… de manera que tot allò que posem a l'etiqueta serà visible directament, sense necessitat d'accedir-hi.

Una Etiqueta és un recurs senzill i potent que permet escriure text, mostrar imatges o carregar materials multimèdia fent-los visibles des del primer moment en què l'alumnat accedeix a la secció corresponent.


Les etiquetes es poden utilitzar amb diferents finalitats:

 • Escriure un subtítol dins d'un tema.
 • Separar els recursos de les activitats (amb paraules, una línia horitzontal…)
 • Afegir imatges.
 • Inserir multimèdia.


Les etiquetes acostumen a ser recursos visuals per organitzar la resta de materials i activitats.


En editar una etiqueta, apareixen les mateixes eines d’edició que en un processador de textos senzill, que permeten:

 • Copiar i enganxar text
 • Donar color al text
 • Crear enllaços a pàgines web
 • Inserir fotografies, taules, emoticones
 • Escriure directament amb codi HTML. Aquesta darrera possibilitat és la que s’utilitza per enganxar el codi i incrustar un vídeo de Youtube o una presentació de Slideshare.
Opcions disponibles als mòduls de configuració de les etiquetes

El recurs etiqueta és molt simple de crear i configurar ja que bàsicament consisteix en un editor HTML on podem incloure el contingut i no disposa d'elements de qualificació ni altres que calgui configurar posteriorment a la seva creació.

Text de l'etiqueta i Paràmetres comuns de mòduls

editor d'etiquetes

El que posem dins del quadre Text de l'etiqueta serà sempre visible quan l'alumnat accedeixi a la secció corresponent i l'etiqueta es trobi activa.

El mòdul de Paràmetres comuns ens permet fer visible o ocultar l'etiqueta manualment a través del desplegable o bé utilitzant les icones que apareixen sota l'etiqueta en el moment d'activar l'edició del curs.

També és possible mostrar-la o amagar-la de manera automàtica, igual que la resta de recursos i activitats, configurant el mòdul Restriccions d'accés que es presenta tot seguit.

Restriccions d'accés


És un mòdul especialment interessant que permet configurar l'accés a recursos i activitats de manera automàtica, atenent a diferents criteris. Es tracta d'un mòdul que es pot activar o desactivar des de Característiques avançades del lloc (accessible per als administradors). Si està habilitat permet automatitzar l'accessibilitat i visibilitat de les activitats i recursos a aquells alumnes que compleixin determinades condicions com la realització d'una tasca prèvia, obtenir una qualificació mínima o màxima, haver obert una pàgina determinada,…

En obrir el mòdul de restricció d'accés apareix la informació de les restriccions aplicades a l'activitat o el recurs i un botó que dóna accés a la finestra per afegir noves restriccions.

Tasca condicionada a determinats criteris.

Opcions de restricció d'accés.

Les diferents restriccions es poden plantejar per alumnes que compleixin determinades condicions o que no les compleixin seleccionant amb els desplegables

L'estudiant Cal que o Cal que no concordi amb qualsevol de o totes les següents

 • Compleció de l'activitat Obrirà l'activitat a partir de que l'alumne completi o no completi una determinada activitat. Cal tenir en compte que el sistema de compleció permet definir la condició per considerar l'activitat com a completada.
 • Data: Permet l'accés des del… fins al…: determina quan els alumnes poden accedir a l'activitat mitjançant l'enllaç a la pàgina del curs. Fora d'aquestes dates l'activitat no es mostra a la pàgina del curs.
 • Qualificació: Es poden definir criteris relacionats amb totes les activitats creades en el mateix curs.
 • Grup: Serveix per posar com a condició d'accés el fet de pertànyer o no pertànyer a determinat grup dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Agrupament: Condiciona l'accés al fet de pertànyer o no pertànyer a determinat agrupament dels que s'hi hagin definit prèviament dins del curs.
 • Perfil d'usuari: Es poden fer servir tots els camps del perfil d'usuari/ària. Per exemple, si l'administrador/a crea un camp nou en el perfil d'usuaris i es marquen alguns alumnes amb , es podrà fer que determinades activitats només siguin accessibles per a aquests alumnes.
 • Conjunt de restriccions: Aquesta restricció permet combinar condicions o grups de condicions fent que calgui complir tot un grup o només una del grup. O sigui combinar opcions de condició 1 i condició 2 i condició 3 o bé condició 1 o condició 2 o condició 3.

Vinculació de condicions

Les diferents restriccions es poden afegir de manera que s'acompleixin totes o bé alguna d'elles. Segons l'elecció es mostra amb el nexe i o amb el nexe o entre una condició i la següent. Veiem un exemple:

Imaginem que volem que l'alumne faci dues activitats però que la segona no sigui accessible fins a completar la primera però a partir d'una determinada data sigui accessible la segona activitat per a tothom encara que no hagi completat la primera activitat.

Com que volem que per obrir l'activitat 2 s'hagi de complir una de les dues condicions el nexe que uneix les dues és la o.

Es poden definir diferents plans de treball perquè realitzin els alumnes en funció de la dificultat de les activitats, l'estat del lliurament de les tasques prèvies o els seus resultats. La combinació de tasques condicionals, avaluació avançada i compleció de l'activitat pot facilitar el seguiment personal de l'alumne/a.Responeu mentalment a les preguntes inicials d'aquest apartat i repasseu allò que considereu que no teniu prou clar:

 • Què és un recurs Etiqueta i quina utilitat té?
 • Quins són els paràmetres de configuració?
 • Quin procediment cal seguir per crear una etiqueta?