Tipus de recursos al Moodle


En aquest apartat trobareu, en primer lloc, una breu explicació sobre el concepte de recurs dins del Moodle 2 i posteriorment una taula on es relacionen els recursos amb una breu descripció que pot servir per veure quin és el recurs que convé utilitzar en cada moment. A la columna dreta de la taula hi ha els enllaços que porten a la pàgina específica de cada recurs on hi trobareu més informació sobre la configuració i utilitats concretes.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Què s'entén per recursos dins de l'entorn Moodle?
 • Quins recursos hi ha?
 • Quines són les característiques i la utilitat principal de cadascun dels recursos disponibles?Els recursos


Els cursos dins del Moodle es componen d'activitats i recursos que prèviament ha elaborat el professorat. Un recurs és un element que s'utilitza com a suport a l'aprenentatge i per tant, a diferència de les activitats, no és qualificable.

Molts dels recursos disposen d'un editor que permet incorporar text, imatges, vídeos i altres elements multimèdia que faciliten la comprensió dels continguts per part de l'alumnat.

Hi ha recursos que permeten aportar a l'alumnat informació preparada o seleccionada pel professorat com:

 • Pàgina
 • Llibre
 • Paquet de contingut IMS
 • Etiqueta

Altres serveixen per oferir enllaços a pàgines externes com:

 • URL

També n'hi ha que tenen una utilitat d'ajudar a estructurar els materials del curs per fer-los més fàcilment localitzables com:

 • Etiquetes.

Altres serveixen per compartir documents:

 • Carpetes
 • Fitxers


Un cop accedim a un curs amb permisos de professor editor podem afegir, treure i modificar els recursos. Per fer-ho cal activar activar edició a la part superiror dreta. Ara ja podrem afegir activitats o recursos premen Afegeix una activitat o un recurs dintre del curs.:

En fer clic sobre Afegeix una activitat o un recurs apareix un desplegable amb les activitats i recursos disponibles al nostre Moodle, però abans de decidir el recurs que ens interessa més cal conèixer les diferents opcions que ens ofereix el Moodle. A la taula que hi ha al final d'aquest apartat veurem els diferents recursos disponibles i la seva utilitat.Un cop tenim un recurs, com per exemple una etiqueta, el podem duplicar, clicant sobre la icona corresponent i posteriorment modificar el contingut sense necessitat de configurar novament el tipus de lletra, la mida, el color de fons,…

Icona per duplicar una activitat o un recurs
Taula de recursos


A la taula de sota hi ha una breu explicació dels recursos disponibles al Moodle i l'enllaç de la columna dreta us dóna accés a la pàgina on s'expliquen amb més detall.

Recurs Descripció Característiques Més informació
Etiqueta Etiqueta Serveix per inserir títols, text i elements multimèdia directament al curs Moodle. Al text li podem donar formats diversos: canviant el tipus de lletra, usant només majúscules, canviant el color de fons, el del text, etc. Les etiquetes acostumen a ser recursos visuals per organitzar la resta de recursos i activitats. El que posem serà visible en entrar al curs Accés a la pàgina d'Etiqueta
Url URL Permet enllaçar qualsevol recurs d'Internet com pàgines web, documents, imatges en línia, vídeos, activitats,… sempre que disposem de l'adreça URL on estan publicats. Permet accedir a llocs externs Accés a la pàgina d'URL
Url Fitxer Serveix per proporcionar un fitxer digital a l'alumnat. Sempre que sigui possible, es mostrarà el fitxer en la interfície de curs; en cas contrari s'oferirà l'opció de baixar-lo. Admet diversos formats Accés a la pàgina de Fitxer
Carpeta La utilitat del recurs Carpeta és la mateixa que la del recurs Fitxer, però en aquest cas podem compartir més d'un fitxer a la vegada i així reduir l'espai ocupat a la pàgina principal del curs. Accés a la pàgina de Carpeta
Pàgina Genera una pàgina de text que es pot enriquir amb recursos diversos com imatges, vídeos, elements incrustats,… per ser vista i editada dins del curs. Semblant a l'etiqueta però només és visible quan hi accedim Accés a més informació sobre la Pàgina
Llibre Serveix per crear diverses pàgines agrupades en capítols i subcapítols. Els llibres poden contenir elements molt diversos com fitxers multimèdia, text, imatges, enllaços URL,… i són útils per mostrar llargs passatges d'informació. L'índex es mostra en un bloc lateral del Moodle. Accés a la pàgina del Llibre
Paquet de continguts IMS Es tracta d'un recurs complex de crear i configurar que serveix per mostrar a l'alumnat una mena de llibre però navegable com a pàgina web. S'ha de crear fora del Moodle d'acord amb l'especificació d'empaquetat de contingut IMS i posteriorment pujar-lo en format .zip Accés a la pàgina del Paquet IMSUna aula virtual permet posar a l'abast de l'alumnat recursos molt diversos. Podeu decidir estructurar-los en un curs completament virtual o bé com a materials complementaris per a les classes presencials. En ambdós casos heu de seleccionar molt bé els materials i activitats que incorporeu i evitar la sensació que l'aula es converteixi en un calaix de sastre on hi ha molts recursos però desorganitzats.