Cursos al Moodle. Creació, edició, tipus i organitzacióEn aquest bloc es tracta el concepte de curs dins de l'entorn Moodle, partint del procés per a la seva creació, les diferents tipologies, les còpies de seguretat, l'organització en categories, etc.
Les còpies de seguretat i el sistema d'importació i restauració permet l'intercanvi de cursos entre docents. En aquest sentit, cal destacar la plataforma Alexandria creada pel Departament d'Ensenyament amb aquesta finalitat.


Més concretament, es vol donar resposta a les preguntes següents:

  • Com es crea un curs?
  • Quines possibilitats ofereix l'entorn Moodle en l'edició dels cursos?
  • Com es fan les còpies de seguretat?
  • Podem compartir cursos i activitats amb altres docents?
  • Com distribuirem els cursos per facilitar-ne la localització?1.- Apartats amb conceptes i descripcions:1.0- Afegir i editar cursos En aquest apartat es tracten la creació i gestió de cursos, aquest és un dels aspectes importants de Moodle. En un primer moment s'explica el concepte de curs dins del Moodle i com afegir-los i més endavant es presenten els diferents mòduls de configuració d'un curs.

1.1- Tipus de cursos L'entorn Moodle permet crear diferents tipus de cursos, amb uns formats que ens permetran organitzar els recursos i activitats que conformen el curs, així com el sistema de navegació que veurà l'alumnat.

1.2- Còpia de seguretat En aquest apartat teniu la descripció del que heu de fer per fer còpies de seguretat d'un curs i per restaurar còpies de seguretat d'altres cursos.

1.3- Restaurar i importar cursos En aquest apartat es descriu com restaurar i importar, utilitats que permeten al professor o professora, amb permisos d'edició, reutilitzar una part d'un curs existent o la seva totalitat.

1.4- Reiniciar cursos En aquest apartat teniu la informació relacionada amb la reiniciació d'un curs de Moodle.

1.5- Organitzar els cursos en categories En aquest apartat es donen orientacions per establir les categories necessàries per organitzar els cursos del lloc Moodle.

1.6- Compartir cursos. Alexandria El Moodle és una plataforma de domini públic i gratuït, perquè no fem el mateix amb els cursos que nosaltres creem?

2.- Procediments relacionats amb els continguts d'aquest bloc:

3.- Preguntes freqüents: