Procediment per crear o afegir un curs nou


Rol  Acció                                  Procés o aclariments                               Més informació
Gestor Crear un curs nou Bloc Administració | Administració del lloc | Cursos | Afegeix/edita cursos IconaCreació de cursos

Procediment per editar i configurar un curs


Rol  Acció                                  Procés o aclariments                               Més informació
Professor/ editor Editar i configurar un curs Bloc Administració | Administració del curs |Edita paràmetres IconaEdició i configuració d'un curs

Crear una còpia de seguretat d'una tasca (o altre activitat o recurs)


Rol  Acció                                  Procés o aclariments                               Més informació
Professor/ editor Accedir a l'activitat per fer visible el menú d'administració de l'activitat al bloc administració.
Crear la còpia de seguretat d'una tasca (o altra activitat o recurs) Bloc Administració | Administració de la tasca |Còpia de seguretat Icona