Manteniment anual del lloc Moodle
A final de curs és convenient fer tasques de manteniment dins del propi lloc Moodle per evitar acumular cursos obsolets, dades d'usuaris inexistents, etc.

En aquest apartat es plantegen algunes de les accions de manteniment que és convenient realitzar amb certa periodicitat. Per exemple en finalitzar un curs acadèmic.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quimes accions de manteniment convé fer a final de curs?Actuacions de final de curs

El final de curs és un bon moment per revisar el vostre Moodle. Podeu considerar si cal fer canvis respecte de:

 • Disseny i contingut de la pàgina d'inici.
 • Definició i assignació rols als usuaris.
 • Funcions atribuïdes al professorat en la corresponsabilitat del manteniment del Moodle
 • Criteris d'organització i manteniment de l'entorn.

El Moodle té la possibilitat d'habilitar un estat de manteniment per poder fer aquests tipus de canvis amb més tranquil·litat.

En general, les tasques que tenen a veure amb el final i l'inici d'un nou curs estan relacionades principalment amb els cursos i els usuaris.

CURSOS

Còpia de seguretat: És important fer una còpia de seguretat de tots els cursos.

 • La còpia de seguretat d'un curs la pot realitzar el professorat editor del curs.
 • Traslladeu aquests backups (fitxers de còpia de seguretat) a un disc en local o a un altre repositori al núvol perquè no ocupin espai.

Els cursos que s'impartiran en el curs següent:

 • Cal reinicialitzar-los per eliminar les dades dels usuaris.
 • Realitzar les modificacions que considereu oportunes, importar activitats d'altres cursos, afegir-ne de noves, …
 • Inscriure els nous usuaris.

aquells cursos que no s'impartiran els podeu eliminar per no anar acumulant cursos que non estan en ús.

USUARIS

 • Eliminar els comptes dels usuaris que no faran ús del Moodle
 • Incorporar el nou alumnat i el nou professorat al Moodle
 • Actualitzar les cohorts
 • Inscriure els usuaris en els seus cursos