Gestió de les categories
Abans de començar amb la creació de cursos és convenient desenvolupar una estructura de categories que permeti una bona organització dels cursos oferts.
Aquesta organització, juntament amb els noms utilitzats per definir les categories, han de facilitar la localització dels cursos per part de l'alumnat.
En aquest apartat es tracten aspectes relacionats amb la creació i configuració de categories dins del Moodle.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Què és una categoria?
  • Quins paràmetres podem configurar quan editem una categoria?
  • Quines opcions s'ofereixen per a la gestió de les categories?Què és una categoria

Una categoria és com un directori, com una carpeta en l'estructura de fitxers de Windows. Dins d'aquesta categoria, es poden introduir més categories, en aquest cas es diuen subcategories, o s'insereixen nous cursos. Així, doncs, el Moodle permet muntar una estructura de categories amb la finalitat de facilitar als alumnes un accés ràpid dels cursos que s'ofereixen en un lloc Moodle.
Un exemple d'estructura de categories el podeu trobar a la imatge següent on els números que apareixen a la columna Cursos indiquen els cursos que hi ha creats dintre de la subcategoria:

Exemple de categories

Exemple d'estructura de categories

Els noms de les categories que apareixen més a l'esquerra corresponen a les categories mare i és el primer nivell de categories. Els que apareixen immediatament més a la dreta corresponen a les subcategories de les categories mare i és el segon nivell de categories.

Eviteu crear un nombre excessiu de nivells de categories. Generalment, amb dos nivells de categories, tal com apareix a l'exemple, és suficient.Si és la primera vegada que entreu a l'espai Moodle veureu que només hi ha una categoria anomenada Miscel·lània que crea Moodle per defecte i dintre d'aquesta categoria no hi ha cap curs.

Categories de cursos

Categories del lloc MoodleAneu al bloc Administració del lloc (per defecte situat a l'esquerra), cliqueu a la pestanya Cursos, després feu clic a l'opció Gestiona cursos i categories.Opcions disponibles per a la gestió de les categories

Des del bloc d'Administració d'una categoria podeu:

Gestionar la categoria, edició, afegir subcategories, afegir cursos, reordenar els cursos … Administrar permisos, cohorts, filtres i restaurar cursos.

Tot seguit es descriuen les opcions disponibles per a la gestió de les categories i la utilitat de cadascuna d’elles, seguint l’ordre en que apareixen, d'esquerre a dreta, en el llistat on es mostra l'estructura de categories del lloc Moodle.


Si s'elimina una categoria tindreu l'opció d'eliminar els cursos completament o de moure'ls a una altra categoria

Per defecte, si s'oculta una categoria s'ocultaran tots els cursos que estiguin inclosos en aquesta categoria.
Aquesta opció és modificable. Si aneu a Administració del lloc → Primera plana → Paràmetres de la primera plana podeu activar la variable Permet cursos visibles en categories ocultes i d'aquesta manera fer visibles els cursos que estan en categories ocultes.

Una cohort creada des d'una categoria només serà visible i candidata a ser utilitzada en la inscripció automàtica dels cursos creats en aquesta mateixa categoria i subcategories.
Paràmetres de configuració

A l'hora de configurar els paràmetres d'una categoria, disposarem del formulari següent per a indicar a on estarà ubicat, el nom de la categoria i una descripció.

Paràmetres de configuració d'una categoria

Configuració dels paràmetres d'una categoria.

  • Categoria mare: La categoria a la que pertany la categoria que esteu creant. Si ha de ser una categoria principal trieu Capdamunt.
  • Nom de la categoria: Nom de la categoria.
  • Número ID: Número identificador de la categoria.
  • Descripció: Espai per posar informació sobre la categoria.
Creació de categories de cursos

Per a crear una categoria heu de seguir els següents passos:

1. Registreu-vos al Moodle amb un compte d'usuari que tingui assignats permisos de gestor/a.

2. Aneu al bloc Administració (per defecte situat a la esquerra), cliqueu a les funcions relatives a Administració del lloc i després feu clic a l'opció Cursos.

Accés a la gestió de les categories

Accés a la gestió de les categories

3. Trieu ara l'opció Afegeix un nou curs i visualitzareu totes les categories de cursos del vostre Moodle.

Categories de cursos

Categories del lloc Moodle

Si és la primera vegada que entreu aquí veureu que només hi ha una categoria anomenada Miscel·lània que crea Moodle per defecte i dintre d'aquesta categoria no hi ha cap curs.

4. Premeu el botó Afegeix una nova categoria per a iniciar el procés de crear una categoria de cursos nova.

5. Escriviu les següents dades:

Si voleu crear la categoria dins d'una altra categoria, una subcategoria, és en aquest paràmetre que heu d'indicar el nom de la categoria on s'ubicarà la que s'està creant.

Nova categoria

Formulari per crear una nova categoria

6. Feu clic en el botó Crea una categoria.
7. Amb aquests passos heu creat una nova categoria i la pantalla us mostra que la categoria no conté cap curs. Per a veure el llistat de totes les categories heu de clicar en l'opció Afegeix un nou curs.Practiqueu:

  • Creeu una estructura de categories i subcategories al vostre espai moodle.Edició de categoria de cursos

Un aspecte important és l'ordre i l'estructura de les categories que heu afegit en el vostre Moodle. Això farà que la cerca d'un determinat curs sigui més ràpida.

Visualitzeu la pantalla amb les categories del vostre Moodle.

Categories de cursos

Llistat de categories

Teniu les següents opcions:

Si s'elimina una categoria tindreu l'opció d'eliminar els cursos completament o de moure'ls a una altra categoria

Per defecte si s'oculta una categoria s'ocultaran tots els cursos que estiguin inclosos en aquesta categoria.
Aquesta opció és modificable. Si aneu a Administració del lloc → Primera plana → Paràmetres de la primera plana podeu activar la variable Permet cursos visibles en categories ocultes i d'aquesta manera fer visibles els cursos que estan en categories ocultes.

Una cohort creada des d'una categoria només serà visible i candidata a ser utilitzada en la inscripció automàtica dels cursos creats en aquesta mateixa categoria i subcategories.

Si voleu més informació podeu consultar la documentació oficial en anglèsPractiqueu:

</box >