Reiniciar els cursos





A mesura que s'utilitza un curs dins del Moodle es van acumulant dades relacionades amb els usuaris com les notes, els comentaris, les aportacions als fòrums, etc. Per eliminar aquestes dades i tornar a disposar del curs sense dades relacionades amb els usuaris es pot utilitzar l'opció de reiniciar.

En aquest apartat teniu indicacions relacionades amb reiniciar un curs.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quina utilitat té reiniciar un curs?
 • Quins són els paràmetres del curs que es reinicien?



Quan s'inicia un curs escolar, normalment ens interessarà aprofitar el mateix curs utilitzat durant el curs escolar anterior. El Moodle ofereix la possibilitat de reiniciar el curs, és a dir, suprimeix totes aquelles dades generades pels participants i permet reiniciar alguns paràmetres.
Per reiniciar un curs, heu de seguir els passos següents:

 • Aneu al bloc de Configuració i feu clic a l'opció Més, dins la pantalla seleccioneu en el desplegable Reinicia.

Opció per reiniciar el curs


 • Apareixerà el següent formulari:

Si habiliteu la data d'inici de curs esteu determinant la data inicial dels registres d'activitat del curs.

 • Feu clic al botó Seleccioneu el valor per defecte per seleccionar aquells paràmetres que netejaran completament només les dades generades dels usuaris. Corresponen a aquells paràmetres que tenen especificat Per defecte al camp definició.
 • Feu clic al botó Reinicia curs per començar el procés de neteja de les dades.
 • Apareixerà la pantalla següent indicant el resultat de la neteja de cada component del curs.
  Resultat

  Resultat d'eliminar les dades generades pels usuaris.

 • Feu clic al botó Continua per tornar al curs.



Abans de fer la restauració del curs pot ser convenient fer una còpia de seguretat del curs amb dades d'usuari per disposar d'ella en cas necessari. Aquesta còpia de seguretat es pot desar en un repositori extern o en qualsevol altre suport digital pe evitar l'acumulació de cursos en el servidor del Moodle.