Restaurar i importar cursos


Les accions de restaurar i importar són utilitats que permeten al professor o professora, amb permisos d'edició, reutilitzar una part d'un curs existent o la seva totalitat. La finalitat és proporcionar unes eines que permetin evitar la creació dels mateixos continguts.En aquest apartat hi ha informació sobre:Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quina diferència hi ha entre restaurar i importar cursos?
 • Com s'importen o restauren cursos, activitats i recursos?
 • Què són les àrees de còpies de seguretat de cursos i privada de l'usuari?
 • Com es restauren els cursos que superen la mida màxima?Importar o restaurar?

Quan accedim a un curs amb permís d'edició trobarem en el menú Bloc Administració | Més | Importa o Restaura les opcions Restaura i Importa. Les dues tenen la mateixa finalitat: afegir en el curs on estem materials que hi ha en un altre curs (o el curs complet).

La diferència entre una o altra opció és que des de l'opció restaura es carreguen còpies de seguretat i des de l'opció importa es fa la càrrega directament des de cursos del nostre lloc Moodle on també siguem editors. Per tant amb l'opció Importar ens estalviem la feina de fer còpies de seguretat, a més de ser un procés una mica més ràpid.

Restauració de cursos (des de còpies de seguretat)

Quan accedim a un curs amb el rol de professor editor podem restaurar qualsevol altre curs del qual disposem de còpia de seguretat. La restauració es farà sempre sobre el curs en el qual ens trobem.

Tot seguit es mostra la finestra de restauració de cursos i posteriorment es comenten les diferents opcions disponibles.

Independentment del rol des del qual accedim per fer la restauració podem tenir les còpies de seguretat en:

 • Un fitxer de còpia de seguretat que tinguem en un suport digital extern. En aquest cas s'haurà de carregar el fitxer al lloc Moodle i posteriorment fer clic sobre el botó Restaura.
 • L'Àrea de còpies de seguretat de cursos. Es mostren les còpies de seguretat del curs on ens trobem. Si es tracta d'un curs nou aquesta opció apareix en blanc. Aquesta opció resulta útil, per exemple, si disposem d'un curs sobre el que volem treballar per fer modificacions i volem disposar d'una còpia de seguretat per restaurar-lo en cas d'error. Abans de fer modificacions farem una còpia de seguretat del curs que es mostrarà en aquest espai.
 • L'Àrea privada de còpies de seguretat de l'usuari. Mostra les còpies de seguretat que l'usuari hagi fet d'altres cursos. Resulta útil per incorporar recursos i activitats concretes que s'hi hagin utilitzat en altres cursos i des dels quals l'usuari hagi fet còpies de seguretat.

L'administrador del lloc Moodle pot limitar la mida màxima admissible per carregar fitxers de còpia de seguretat d'un curs. Per exemple, si es limita a 10 Mb, no es podran pujar fitxers de més de 10 Mb des de l'ordinador però sí que es podran utilitzar còpies que ja es trobin dins del lloc, tant a l'espai Àrea de còpies de seguretat de cursos com a l'Àrea privada de còpies de seguretat de l'usuari.

Una opció possible per importar cursos més grans és fer-ho des de repositoris externs com el Dropbox, el Drive o altres.

Procés de restauració d'un curs


Un cop tenim la còpia de seguretat dins del lloc Moodle cal fer clic sobre el botó Restaura corresponent i apareixerà una nova pantalla per seleccionar les activitats i recursos que volem restaurar (per defecte apareixen tots seleccionats).

Durant el procés de restauració podrem seleccionar les activitats i recursos que volem restaurar.

Esquema del curs

Detall del curs a restaurar.

 Escollir destinació

Destinació del curs a restaurar.

 • Deixeu les opcions que hi ha marcades per defecte i premeu el botó Següent.

Reviseu que realment voleu restaurar tot allò que s'ha especificat en les fases anteriors. Si voleu fer algun canvi, hi ha el botó Previ per tornar enrere. Si tot és correcte premeu el botó Inicia la restauració per començar a restaurar el curs.

El temps que pot trigar a restaurar el curs dependrà de la mida del fitxer i del grau d'ús del servei Àgora. Quan premeu el botó Inicia la restauració, el navegador estarà en un estat d'espera fins a recarregar la pàgina final que informarà del resultat del procés.

Quan acaba la restauració, el sistema us informa que ha finalitzat el procés i també diu si tot ha anat bé o ha aparegut algun problema. Amb el botó Continua podreu accedir al curs restaurat.

Si restaureu una altra vegada el curs sobre el mateix curs en el qual s'ha fet la restauració, es duplicaran tots els recursos i les activitats.Si feu la restauració d'una activitat o recurs sobre un curs existent, aquesta es posarà al mòdul on hi era en el curs des del qual es va fer la còpia de seguretat i posteriorment caldrà desplaçar-la al lloc que vulgueu.

Si restaureu un curs amb usuaris, els participants es registren al moodle automàticament i s'inscriuen en el nou curs

Importació d'un curs


Els recursos i les activitats d'un curs es poden importar a un altre curs del mateix lloc moodle per reaprofitar part o la totalitat del seu contingut i així evitar que el professor o la professora amb permisos d'edició hagi de crear-los de nou. Aquest procés d'importació pot incloure també els blocs i els filtres.Podeu importar cursos:

 • del vostre Moodle, cursos on teniu permisos d'edició
 • des d'Alexandria: Biblioteca de recursos Alexandria

Els continguts del curs que importeu es combinen amb els continguts del curs en el que inicieu la importació.

L'usuari amb el rol de Gestor/a pot importar qualsevol curs. En canvi, els usuaris amb el rol de Creador/a de cursos o de Professorat/a editor, amb permís d'edició, només poden importar les activitats d'aquells cursos en els quals també tinguin el rol de professor/a editor/a. Els cursos han d'existir prèviament, tot i que no cal que siguin visibles.

Importar un curs no és exactament el mateix que restaurar una còpia de seguretat. En el procés d'importació no es copien els paràmetres de configuració, ni els usuaris ni els seus registres o qualificacions.

En el procés d'importació es copien els títols dels blocs temàtics si en el curs on es vol realitzar la importació no hi ha cap títol en el mateix bloc temàtic.

Si es repeteix l'acció d'importar el mateix curs, es duplicaran totes les activitats i els recursos, els filtres s'actualitzaran i s'afegiran nous blocs si no existeixen.


Per importar un curs, heu de seguir els passos següents:

 • Accediu al curs on voleu realitzar la importació.
 • Desplegueu el Més del bloc de configuració i cliqueu Reutilizació del curs.
  Administració curs

  Reutilització del curs.

Administració curs

Importar un curs.

 • Trieu el curs que voleu importar. Es pot fer una cerca o bé seleccionar-lo d'entre els cursos que apareixen:
   Importa curs

  Seleccionar un curs.

 • Cliqueu el botó Continua.
 • Indiqueu quins elements (per defecte tots estan marcats) del curs voleu importar:
  Elements a importar

  Elements del curs a importar.

 • Cliqueu el botó Següent.
 • Com que hem deixat marcades les activitats, per defecte us importarà totes les activitats i/o recursos (apareixeran tots marcats) però podeu canviar-ho i especificar que només voleu importar determinats temes, o bé, importar determinats recursos i/o activitats d'alguns temes:
   Esquema del curs

  Configurar l'esquema del curs a importar.

 • Cliqueu el botó Següent. La pantalla que apareixerà només servirà per confirmar que esteu d'acord en importar d'un curs tot el que s'ha indicat en els formularis anteriors. Podeu prémer el botó Previ per tornar enrere i canviar-ho.
   Confirmar el procés

  Confirmar la importació del curs.

 • Cliqueu el botó Fes la importació per aplicar la importació.
 • Un cop acabada la importació apareixerà una pantalla amb el resultat final. Cliqueu el botó Continua per tornar al curs i veure el resultat final de la importació.