Còpia de seguretat d'un curs
Introducció

En els apartats anteriors dintre d'aquest mateix bloc s'ha descrit com podeu afegir cursos en el lloc Moodle del vostre centre i les possibilitats que teniu per fer-ho.

En aquesta pàgina trobareu informació relativa a les còpies de seguretat del cursos i la seva utilitat com a sistema per compartir cursos amb altres docents.

També s'explica com gestionar les còpies de seguretat dins d'un lloc Moodle.

Al llarg de la pàgina trobareu informació sobre:Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Utilitat de les còpies de seguretat
  • Com es genera una còpia de seguretat?
  • Quines dades podeu incloure en la còpia de seguretat?
  • Com podeu accedir a la còpia de seguretat que acabeu de fer?

Utilitat de les còpies de seguretat

Les còpies de seguretat dels cursos són molt importants. Ens permeten reutilitzar els cursos a altres centres, compartir-los amb altres professors, o bé ens serveixen per afrontar situacions de contingència com l'eliminació accidental d'una part del curs o la pèrdua total del curs.
Una còpia de seguretat és un fitxer d'extensió mbz que conté els elements (recursos, activitats, blocs laterals…) del vostre curs. Les còpies de seguretat poden ser totals o parcials, i incloure o no les dades de les persones usuàries del curs. Aneu amb compte, ja que si restaureu un curs amb usuaris i usuàries d'un lloc Moodle diferent, automàticament quedaran registrades com a persones usuàries del nou lloc Moodle on esteu restaurant la còpia i participants del nou curs.

Per fer la còpia de seguretat d'un curs, l'usuari ha de tenir el rol de gestor/a o bé el rol de professor/a editor/a.

És aconsellable descarregar els fitxers de les còpies de seguretat a un ordinador i esborrar-les de l'espai Moodle; evitareu exhaurir ràpidament la quota de disc disponible.

A Àgora està desactivada l'opció de les còpies de seguretat programades, per evitar la sobrecàrrega del sistema. Per tant, les còpies de seguretat dels cursos que es vulguin guardar s'han de generar una a una.


Cal anar al bloc de Configuració i fer clic a l'opció Més, tot seguit a Reutilització d'un curs i en el desplegable Restaura. Es mostra una pantalla on podeu observar que les còpies de seguretat a restaurar es poden localitzar en una de les tres seccions:

Formulari de selecció

Formulari per seleccionar la còpia de seguretat.

Si restaureu un curs amb usuaris els participants es registren al moodle automàticament i s'inscriuen en el nou curs

Els espais Moodle d'Àgora/Eix disposen d'un importador directe que no requereix fer cap descàrrega ni pujada de fitxers. En cas que el Moodle del vostre centre tingui limitat el tamany dels cursos a restaurar, podeu superar aquesta limitació fent la restauració del curs des del Drive de Google. Cal, doncs, que l'administrador del Moodle del centre configuri el Drive com a repositori d'arxius del Moodle. Per fer-ho pot seguir els passos indicats en aquesta PMF del Moodle d'Àgora.Com es crea una còpia de seguretat


Per poder fer la còpia de seguretat d'un curs en concret, cal seguir els passos següents:

Paràmetres inicials

Elements del curs que s'inclouen en la còpia de seguretat.

Si la còpia de seguretat es fa per compartir el curs, amb tots els recursos i activitats que conté, amb la resta de professors a través d'Alexandria o altres plataformes existents a la xarxa, recordeu no incloure els usuaris registrats al curs. En aquest cas, no deixeu seleccionat el paràmetre Inclou els usuaris registrats.

Configurar esquema

Recursos i activitats del curs que es farà una còpia.

Si la còpia de seguretat no inclou les dades dels usuaris, tampoc es farà còpia de les participacions dels usuaris en el curs, dels fitxers que han pujat, etc. Per exemple, quan es faci la còpia de seguretat es guardarà la configuració dels fòrums però no es guardaran les intervencions dels usuaris, es perdran els missatges que han introduït els alumnes.

Confirmar paràmetres

Confirmar la configuració del procés de còpia de seguretat.

Gestionar les còpies de seguretat

Un cop acabada la còpia de seguretat apareixerà una pantalla amb el resultat final. Cliqueu el botó Continua i accedireu a la pantalla de restauració del curs on a l'Àrea privada de còpies de seguretat de l'usuari hi haurà el fitxer resultant ja que no s'han inclòs les dades dels usuaris.

Restaurar còpia

Fitxer resultant de la còpia de seguretat.

Podeu accedir a la gestió de les còpies de seguretat del vostre Moodle si feu clic en Restaurar del menú Administració del curs o de la Pàgina inicial

De manera molt semblant podeu fer la còpia de seguretat de les activitats

Còpies de seguretat d'un sol recurs o activitat

A més de les còpies de seguretat dels cursos, el Moodle també permet fer còpies d'una sola activitat o recurs. Aquesta opció pot resultar útil per afegir una activitat concreta a un curs agafant-les d'altres cursos.