Tipologies de cursos dins del Moodle
Introducció

L'entorn Moodle permet crear diferents tipus de cursos, amb uns formats que ens permetran definir la disposició dels recursos i de les activitats que conformen el curs, així com el sistema de navegació que podrà utilitzar l'alumnat.
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Què és el format d'un curs?
  • Com és el format per temes i el senzill per temes?
  • Què vol dir format social? i format setmanal?
  • Es poden carregar cursos en format SCORM dins del Moodle?

Els formats de cursos dins del Moodle

Es pot decidir el tipus de curs a partir del desplegable anomenat Format que trobem al mòdul de configuració Paràmetres generals.

Tot seguit es presenten els diferents formats disponibles:

Format per temes

El curs està organitzat per temes. Cada secció en què es divideix el curs és un tema i es visualitzen en la mateixa pàgina, sempre i quan no es configuri perquè també es visualitzin un per pàgina. En cada tema, l'usuari amb permisos de professor editor inserirà els recursos i les activitats corresponents.

Format per temes

Format senzill per temes

El curs és organitzat per temes. Cada secció en què es divideix el curs és un tema i cada tema es veu en una pàgina diferent, per la qual cosa, a sota de cada tema, apareixeran uns enllaços que permetran anar al següent o anterior tema, o bé a la pàgina principal del curs. A més, aquest format també afecta a la visualització del curs; és a dir, els usuaris amb rol estudiant veuran que tots els recursos i activitats es mostren només amb la forma d'una icona, que té una mida més gran de l'habitual (128x128px) i, fins i tot, es poden personalitzar.

 Exemple de format senzill per temes

Exemple de curs senzill per temes

Format d'activitat única

En el format d'activitat única es mostra una única activitat o recurs (com ara un qüestionari o paquet SCORM) a la pàgina del curs.

Format setmanal

El curs està organitzat per setmanes. Cada secció en què es divideix el curs correspon a una setmana, cada secció porta incorporades les dates d'inici i de finalització de la setmana corresponent, i és el temps de què disposarà l'alumne/a per participar en els fòrums, per fer les activitats programades, etc.

Cal assegurar que la data d'inici del curs, paràmetre configurable des de l'Edició de paràmetres del curs, està ben introduïda ja que les setmanes de cada secció es configuraran automàticament a partir d'aquesta data.

Format setmanal

Format social

El curs gira al voltant d'un fòrum principal. Hi ha un fòrum principal a la part central del curs i la resta d'activitats i recursos estan situats en els blocs laterals.

Format social

Exemples de cursos per temes (entreu com a visitant):

Llengua catalana i literatura de 1r d'ESO http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=138&topic=0

Matemàtiques 3r d'ESO https://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=978

Coneixement del emdi social i natural 6è de primària https://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=975