Pàgina inicial o primera plana del lloc Moodle


En aquest apartat trobareu la informació relacionada amb la pàgina d'Inici del vostre lloc Moodle. Aquesta pàgina es coneix amb el nom de frontpage i dóna la benvinguda als usuaris, primer quan encara no estan validats i una vegada validats podeu fer que aquesta informació canvii.

En aquesta pàgina podeu consultar:
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Qui pot editar la pàgina inicial o primera plana del lloc Moodle?
  • La pàgina inicial o primera plana i la Meva pàgina inicial són diferents?
  • Quins blocs depenen de la configuració de la pàgina inicial o primera plana?
  • Quan s'activa l'edició des de la pàgina inicial quines icones apareixen?


Descripció general de la pàgina inicial (primera plana)

La pàgina inicial és la pàgina amb què doneu la benvinguda al vostre lloc Moodle. Us pot resultar d'utilitat conèixer les seves possibilitats per tal d'enriquir i posar a l'abast de la vostra comunitat la informació i els recursos que estimeu necessaris.

En la distribució general d'elements de la pàgina inicial podeu identificar un bloc lateral desplegable i el bloc central.


El tractament que el Moodle dona a la pàgina inicial és la d'un curs que per defecte té una aparença molt diferent de la resta de cursos del Moodle. En aquest sentit, modificant la configuració inicial podreu fer visible el bloc de notícies, la llista de categories i cursos, afegir activitats i recursos, crear grups d'usuaris, bancs de preguntes…

En el lateral com a administradors/es del lloc podeu afegir els diferents blocs relacionats amb el lloc, bloc d'Inici de sessió, calendari, sindicació a les notícies… Posteriorment, cada professor/a editor/a podrà afegir blocs específics per al seu curs que se sumaran als que s'hi hagin configurat des de l'administració del lloc.

Bloc laterals i zona central

Pàgina d'inici

Si utilitzeu el botó superior de la part superior dreta, amb una fletxa, podreu fer aparèixer el bloc lateral amb els blocs de calendari, de text entre d'altres que podeu afegir.

Bloc lateral dret

Bloc lateral dret

Podeu amagar el bloc lateral clicant sobre el botó de l'aspa.

Configuració dels paràmetres de la Pàgina inicial (primera plana)


Els rols que poden configurar el disseny d'aquesta pàgina inicial són l'administrador i els gestors del lloc Moodle. Es pot fer des del menú horitzontal que trobareu sota el nom del centre, fent clic en Paràmetres.

Heu de tenir en compte que els canvis que feu en els blocs amb l'edició activa té repercussió en la resta d'usuaris que visualitzin la pàgina on heu fet els canvis.


L'administrador i el gestor de lloc són els rols que poden editar els paràmetres de la pàgina inicial. Quan us trobeu a la mateixa pàgina inicial s'habilita el menú de configuració on podeu editar els paràmetres.

Menú horitzontal de configuració de la pàgina inicial del lloc Moodle

Per editar els Paràmetres de la pàgina inicial també podeu fer: Administració del lloc | Primera plana | Paràmetres de la primera plana.

Espai d'administració del lloc Moodle

Paràmetres de configuració

Per definir com es visualitzarà la primera pàgina del nostre lloc Moodle i les diferències entre el que mostrem a persones amb o sense autenticar caldrà seleccionar diferents paràmetres.

En un primer moment, cal configurar els paràmetres de la primera plana que serveix per posar:


En la imatge següent podeu veure tots els elements dels paràmetres de la Pàgina inicial.

Els elements de la part central s'activen des dels paràmetres de la primera plana. Per accedir-hi feu Administració del lloc | Primera plana | Paràmetres de la primera plana o directament en l'opció Paràmetres en el menú horitzontal de la primera plana.

Es pot afegir elements en la secció o tema de la primera plana activant l'interruptor Mode d'edició ubicat en la part superior dreta de la pàgina.

Interruptor d'activació de l'edició

A continuació, es descriu els paràmetres que es poden configurar de la primera plana (Administració del lloc | Primera plana | Paràmetres de la primera plana).

Nom del lloc i descripció visible:

Paràmetres de la primera plana.

Nom complet del lloc. Posem el nom que apareixerà a la capçalera del nostre lloc Moodle.

Nom curt del lloc. Per identificar el lloc a través d'una ID.

Resum per a la pàgina inicial del lloc. Aquest resum es pot mostrar a la pàgina inicial del lloc fent servir el bloc de resum del curs/lloc. Es pot utilitzar per incloure una descripció del centre o una imatge.

És possible que es requereixi l'activació d'aquest bloc en Administració del lloc | Connectors | Blocs | Gestió de blocs.

Blocs situats a la columna central visible per a tothom o només per a usuaris registrats:

Des de la mateixa pàgina de configuració podem afegir blocs centrals que apareixeran a la pàgina inicial del lloc. Disposem d'un bloc de notícies (tipus fòrum) i d'un bloc per mostrar el llistat de cursos.

Desplegables per afegir blocs a la pàgina inicial o primera plana del lloc.

Cadascun dels quatre desplegables permet incorporar a la part central de la primera plana un bloc que contingui:

Configuracions relacionades amb els blocs centrals:

Paràmetres de la primera plana.

Icones amb edició activada

En activar l'interruptor Mode d'edició de la pàgina inicial apareixen un seguit d'icones que us descrivim a continuació. Aquests menús d'edició són els mateixos que teniu en qualsevol dels cursos del vostre Moodle.

Icones vinculades a l'edició dels blocs laterals

Icones vinculades a l'edició dels blocs laterals

Icones vinculades a l'edició de les activitats i recursos

Icones vinculades a l'edició de les activitats i recursos