Índex del BlocEn aquest bloc trobareu informació sobre els Entorns Virtuals d'Aprenentatge EVA, concretant amb el Moodle que ofereix el Departament d'Ensenyament als centres educatius de Catalunya. També s'informa sobre altres serveis vinculats com Alexandria i Nodes. En el bloc "Entron Moodle" accessible des del menú superior hi ha informació més concreta sobre el Moodle.
Més concretament en aquest bloc es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Què és un Entorn d'Ensenyament i Aprenentatge?
  • Quins exemples d'EVA hi ha ?
  • Quines avantatges ens dóna el Moodle com a EVA?
  • El Departament d'Ensenyament ofereix altres serveis relacionats amb el Moodle?1.- Apartats amb conceptes i descripcions:

1.1- Concepte d'EVA: Introducció als entorns virtuals d'aprenentatge

1.2- Moodle com a EVA: En aquest apartat trobareu algunes característiques de Moodle com a plataforma educativa de centre i la seva relació amb els diferents col·lectius

1.3- Serveis del Departament d'Ensenyament: Informa sobre els serveis que el Departament d'Ensenyament posa a l'abast dels centres educatius per facilitar la incorporació d'entorns virtuals de centre, on crear i administrar cursos virtuals, i per compartir i intercanviar els cursos elaborats i experimentats

1.4- Avantatges i utilitats del Moodle: En aquest apartat trobareu informació sobre els avantatges d'utilitzar Moodle com un entorn virtual d'ensenyament-aprenentatge, així com diferents utilitats que ofereix.

Fonts documentals