Itinerari recomanat per a un/a professor/a tutor/a

Aquest itinerari està pensat per a persones que s'inicien en l'entorn Moodle amb el rol de professor tutor. En primer lloc es fa una presentació de l'entorn, les seves característiques principals i el sistema de navegació i posteriorment s'aborden les funcions que ha de realitzar com a professor tutor.

Els exemples s'han creat tenint en compte el funcionament del Moodle per a la formació del professorat del Departament d'Ensenyament Odissea.

La proposta d'itinerari s'ha dividit en els pasos següents:

 1. L'entorn Moodle. Per familiaritzar-se amb l'entorn moodle 2 d'Odissea. Els blocs laterals i els blocs centrals.
 2. Sistemes de comunicació dins del Moodle. Per conèixer els diferents sistemes de comunicació disponibles dins de l'entorn.
 3. La qualificació d'activitats. Per identificar els elements de qualificació disponibles i la seva utilitat.
 4. Lliurament de tasques. Fer trameses de tasques per qualificar.
 5. L'editor del Moodle. Identificar les principals funcions disponibles a l'editor del Moodle.1.- L'entorn Moodle.

Moodle és una plataforma educativa, un conjunt de programari que possibilita la creació d’aules virtuals, espais de trobada i comunicació a Internet orientats a l’ensenyament i l’aprenentatge.
Moodle és un entorn dinàmic perquè s’actualitza immediatament a cada intervenció nova dels i de les participants, tant d’estudiants com de professorat. Les aules virtuals construïdes amb Moodle són espais dinàmics que creixen, es diversifiquen i milloren cada vegada que s’hi entra i s’hi fa qualsevol activitat.


En Martin Dougiamas, creador i programador principal del Moodle, va iniciar el projecte perquè volia disposar d’un entorn virtual basat en els principis del constructivisme social, segons els quals el coneixement es construeix en grup, col·laborativament (Dougiamas, 2002). Per això la primera activitat que va tenir Moodle van ser els fòrums, lloc de trobada on posar en comú el coneixement, discutir-lo i, de forma col·laborativa, crear-ne de nou.

Proposta d'activitats d'aprenentatge:

 1. Accedir al lloc Moodle utilitzant l'adreça web (URL) i el nom d'usuari i contrasenya corresponent. En el cas del Moodle d'Odissea cal l'identificador XTEC.
 2. Visitar lliurement del lloc utilitzant els blocs de navegació i Configuració i els enllaços existents als blocs centrals.
 3. Plegar i desplegar els blocs laterals.

Coneixements necessaris sobre el tema:

Contingut o activitat Descripció Observacions Accés al bloc o apartat
L'entorn Moodle Visitar l'entorn Moodle d'Odissea El lloc Moodle d'Odissea s'utilitza per fer els cursos telemàtics que organitza el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i cal estar inscrit en un curs de formació per poder accedir-hi. El funcionament és molt semblant als Moodle de centre que ofereix el Departament a traves del programa Àgora. Informació Primeres pases al Moodle

2.- Sistemes de comunicació dins del Moodle.

Els entorns Moodle disposen de diferents sistemes per establir comunicacions entre les persones participants en un curs. La missatgeria interna que permet la comunicació un a un, els fòrums de debat per a la comunicació molts a molts, les tasques que es bases en la comunicació un a molts, les retroaccions,…

Proposta d'activitats d'aprenentatge:

 1. Utilitzar la missatgeria interna.
 2. Participar als fòrums seguint el fil de conversa i generant de nous.
 3. Conèixer les particularitats de la comunicació en una aula virtual.

Coneixements necessaris sobre el tema:

Contingut o activitat Descripció Observacions Accés al bloc o apartat
La missatgeria interna Enviar i rebre missatges El sistema de missatgeria interna permet mantenir comunicació tipus correu electrònic amb les persones usuàries del lloc Moodle. Per accedir a la missatgeria cal estar identificat dins del lloc per tant no es tracta d'un sistema de correu electrònic obert. Informació Missatgeria interna
Els fòrums. Participar en fòrums de conversa. Els fòrums permeten mantenir converses estructurades en fils de debat. Segons la configuració l'alumnat pot obrir nous fils de debat o només respondre als que hagi obert qui disposi del permís corresponent (professor, Coordinador/a de grup de treball, delegat/da de curs,…). Informació Eines de comunicació
La comunicació a l'aula virtual Aspectes a tenir en compte La comunicació a l'aula virtual te unes característiques que la fan diferent de la comunicació presencial. Conèixer les particularitats ajudarà a l'aprofitament de les seves potencialitats. Informació La comunicació a l'aula virtual

3.- El seguiment i la quaificació

El Moodle, com entorn virtual d'aprenentatge, disposa d'un sistema de recollida i registre de les qualificacions. Quan el professorat editor configura una activitat pot definir el sistema de qualificació de la mateixa o bé deixar-la sense qualificació.

També hi ha un sistema anomenat compleció que serveix per fer el seguiment de les activitats fetes i les que falten per fer. Aquest sistema pot estar vinculat a la qualificació o només al fet d'haver realitzat l'activitat.

L'alumnat pot visualitzar les seves qualificacions accedint a l'informe de qualificació personal i veure les marques de compleció al costat de cadascuna de les activitats. Des de la meva pàgina inicial cada alumne disposa d'informacions relatives a les activitats que té pendents, missatges als fòrums,…

Proposta d'activitats d'aprenentatge:

 1. Accedir a l'informe de qualificació personal.
 2. Configurar la meva pàgina inicial.
 3. Fer el seguiment a través del sistema de compleció.

Coneixements necessaris sobre el tema:

Contingut o activitat Descripció Observacions Accés al bloc o apartat
El qualificador Veure les qualificacions Des del bloc lateral de Configuració l'alumne pot accedir al seu informe de qualificacions que disposa de dues opcions: Informe global que mostra la qualificació final dels diferents cursos on està inscrit i l'Informe d'usuari que ensenya la qualificació de les activitats d'un curs. Informació Els informes de qualificació
La meva pàgina inicial Configurar la meva pàgina inicial. Cada paritipant en un lloc Moodle disposa d'una pàgina inicial vinculada al seu nom d'usuari que aporta informacions sobre cadascun dels cursos que estigui realitzant, activitats pendents de liurar, entrades als fòrums,… L'usuari pot afegir blocs laterals a la seva pàgina inicial. Informació La meva pàgina inicial
La compleció El seguiment de les activitats a través del sistema de compleció. Al costat dret de cada activitat i recurs pot aparèixer un quadradet amb marques que informen sobre l'acabament o no de l'activitat per part de l'alumne. Algunes marques es posen automàticament segons el criteri establert per la persona que ha generat el curs i altres cal que sigui l'alumne qui marqui l'activitat com a completada. Informació La compleció d'activitats

4.- Lliurament de tasques.

Algunes activitats com les de tipus tasca, proposen que l'alumne trameti un text en línia, un fitxer, o altres elements. Per considerar l'activitat com a acabada i que per tant el professorat la pugui qualificar cal que l'alumne ho comuniqui. Segons la configuració de la tasca aquesta comunicació es fa desant el document o el text, en altres ocasions cal fer clic sobre el botó "tramet" o similar. Si la tasca està configurada per a treballar en grup pot ser necessari que cada alumne faci clic sobre el botó tramet per considerar la tasca com a acabada,…

L'alumne ha de tenir en compte el sistema específic per indicar a la persona formadora l'acabament de l'activitat.

Proposta d'activitats d'aprenentatge:

 1. Desar activitats.
 2. Trametre activitats, intervencions als fòrums, entrades de glossari,…

Coneixements necessaris sobre el tema:

Contingut o activitat Descripció Observacions Accés al bloc o apartat
Recursos i activitats Trametre activitats Depenent del tipus d'activitat el sistema de comunicació amb el professorat pot ser diferent i cal tenir-lo en compte per assegurar el lliurament de les activitats en el plaç indicat, sobre tot en la formació a distància. Informació Recursos i activitats

5.- L'editor del Moodle.

El Moodle disposa d'un editor de text basat en un editor HTML que proporciona diferents eines per generar continguts dins d'una pàgina de text. Es poden utilitzar icones per inserir imatges, vídeos i altres elements multimèdia, escriure equacions, afegir emoticones, …

Proposta d'activitats d'aprenentatge:

 1. Crear un text que incorpori diferents elements com elements multimèdia, enllaços, imatges, vídeos,…

Coneixements necessaris sobre el tema:

Contingut o activitat Descripció Observacions Accés al bloc o apartat
L'editor de text HTML Funcionament de l'editor HTML Informació L'editor HTML