Itinerari recomanat per a una persona administradora


Aquest itinerari està pensat per a persones que s'inicien en l'administració d'un lloc Moodle.La proposta formativa s'ha dividit en els següents aspectes:

 1. Configuracions inicials del lloc Moodle. Per proporcionar als usuaris les funcionalitats que poden donar resposta a les necessitats generals des del punt de vista d'usabilitat, accessibilitat, manteniment, …
 2. Disseny del lloc. Per proporcionar als usuaris el millor accés a la informació i al seus espais de treball.
 3. Gestió de cursos. Per organitzar els cursos en categories, creació/edició, restauració i compartir cursos. Inscripció de participants
 4. Gestió del professorat. Per establir els mètodes de registre més adequats i gestionar els rols que han de tenir els diferents perfils de professorat.
 5. Gestió de l'alumnat. Per establir els mètodes de registre més adequats i gestionar els rols que han de tenir els diferents perfils d'alumnat.
 6. Processos de manteniment d'un lloc Moodle d'Àgora. Per conèixer les tasques a realitzar en finalitzar i/o iniciar un curs, còpies de seguretat, actualització de categories i cursos, actualització d'usuaris…Els continguts proposats són els mateixos que es treballen al curs D404-Primeres passes en l'administració d'un lloc Moodle que s'ofereix des de la formació telemàtica organitzada per l'Àrea TAC del Departament d'Ensenyament.

Les propostes d'aquest itinerari només les pot portar a terme l'administració del lloc Moodle. En els moodle Àgora només hi ha un compte amb el rol d'administrador del sistema, es tracta de l'usuari admin.

1. Configuracions inicials del lloc Moodle


PODEU REALITZAR LES SEGÜENTS PROVES:
 1. Configureu els paràmetres de la primera plana del vostre lloc Moodle.
 2. Reviseu les característiques avançades i habiliteu l'accés condicional de les activitats.
 3. Desplegueu els Connectors i mireu els filtres del lloc, podeu activar el filtre del laTEx per al professorat de ciències.
 4. Entreu en la gestió dels repositoris de l'apartat connectors, podeu habilitar i editar els paràmetres del drive.
CONEIXEMENTS NECESSARIS
Contingut o activitat Descripció Observacions Accés al bloc o apartat
Paràmetres de la primera plana Configurar els paràmetres Posar el nom del centre, una imatge representativa, les dades de contacte i tots aquells elements que volgueu que siguin visibles a la primera plana del vostre lloc. Paràmetres de la primera plana
L'accés condicional Habilitar l'accés condicional L'accés condicional permet generar itineraris formatius personalitzats per a cada alumne atenent a diferents criteris Característiques avançades
Connectors i filtres Activar filtres i connectors El Moodle d'Àgora disposa de connectors i filtres que es troben venen deshabilitats però cada centre pot habilitar-los segons les seves necessitats. Mòduls, blocs i filtres
Repositoris externs Habilitar la connexió amb repositoris externs L'habilitació de repositoris externs com, per exemple, el Google Drive, permet la càrrega de documents directemant des de repositoris al núvol sense necessitat de disposar del document a l'ordinador. Repositoris extens

2. Disseny del lloc


PODEU REALITZAR LES SEGÜENTS PROVES:
 1. Aneu a aparença i modifiqueu el format del tema XTEC2.
 2. Configureu els mòduls i blocs.
 3. Afegiu blocs laterals a nivell de lloc.
CONEIXEMENTS NECESSARIS
Contingut o activitat Descripció Observacions Accés al bloc o apartat
L'aparença del lloc Personalitzar l'aparença del lloc Els Moodle d'Àgora de cada centre es poden personalitzar definint molts dels paràmetres de la primera plana Personalització del lloc Moodle
Els blocs laterals Habilitar i afegir els blocs laterals al lloc La persona que administra el lloc pot habilitar o deshabilitar els mòduls, els blocs laterals i els filtres disponibles al lloc Moodle, així com definir els blocs que apareixeran a la pàgina inicial i a tot el lloc. Els blocs afegits a nivell de curs només seran visibles des del curs. Personalització dels mòduls, blocs i filtres
Afegir un bloc en tot el lloc Afegir un bloc a tots els usuaris Afegir un bloc que tindrà visibilitat per a tots els usuaris del lloc en La meva pàgina inicial. Incorporació d'un bloc lateral en La meva pàgina inicial de tots els usuaris del lloc

3. Gestió de cursos


PODEU REALITZAR LES SEGÜENTS PROVES:
 1. Afegiu una nova categoria al vostre lloc Moodle.
 2. Afegiu un nou curs i feu-lo visible sense autenticació.
 3. Trieu un curs de la base de dades d'Alexandria i restaureu-lo en el vostre lloc.
CONEIXEMENTS NECESSARIS
Contingut o activitat Descripció Observacions Accés al bloc o apartat
Les categories de cursos Afegir i gestionar categories Agrupar els cursos en categories facilita la gestió del lloc i permet donar permisos a una o més persones per gestionar una categoria i tots els cursos associats a aquesta. Crear i gestionar categories
Les categories de cursos Afegir i gestionar categories Agrupar els cursos en categories facilita la gestió del lloc i permet donar permisos a una o més persones per gestionar una categoria i tots els cursos associats a aquesta. Afegir i editar cursos
Alexandria Restaurar cursos Les còpies de seguretat dels cursos permeten reataurar-los al nostre lloc Moodle i compartir-los amb tota la comunitat d'usuaris de la plataforma Moodle. Els portal Alexandria permet compartir cursos entre la comunitat de docents de Catalunya. Restaurar cursos Portal Alexandria

4. Gestió del professorat


PODEU REALITZAR LES SEGÜENTS PROVES:
 1. Afegiu el mètode d'inscripció autoregistre
 2. Definició de rols
CONEIXEMENTS NECESSARIS
Contingut o activitat Descripció Observacions Accés al bloc o apartat
Inscripció d'usuaris Habilitar la matriculació amb clau d'inscripció L'autoinscripció permet la matriculació dels usuaris en un curs sense intervenció de l'administrador. Habilitar l'auto inscripció en un curs del Moodle
Definició de rols Definir nous rols en el lloc Moodle. La creació i modificació de rols permet personalitzar l'assignació de permisos als usuaris del Moodle. Creació i modificació de rols

5. Gestió de l'alumnat


PODEU REALITZAR LES SEGÜENTS PROVES:
 1. Crear un nou camp del perfil, camp delegat
 2. Crear grups i agrupaments
 3. Assignar el rol d'editor del calendari
CONEIXEMENTS NECESSARIS
Contingut o activitat Descripció Observacions Accés al bloc o apartat
Camps del perfil Crear nous camps del perfil Als camps per defecte del perfil dels usuaris es poden afegir nous camps. Aquests camps es poden aplicar en la restricció d'acces a recursos i activitats d'un curs. Crear nous camps del perfil d'usuari
Els grups i els agrupaments Crear grups i agrupaments Crear grups d'alumnes i agrupaments de grups serveix per gestionar les activitats i assignar-les a grups o agrupaments diferents atenent a criteris establerts pel professorat. Grups i agrupaments
Assignar rols Assignar el rol d'editor de calendari Els rols es poden assignar en un context local, per exemple en el bloc calendari d'un curs. Assignar el rol editor de calendari

6. Processos de manteniment d'un lloc Moodle d'Àgora


PODEU REALITZAR LES SEGÜENTS PROVES:
 1. Incorporació d'usuaris al començament del curs.
 2. Còpies de seguretat al finalitzar el curs.
CONEIXEMENTS NECESSARIS
Contingut o activitat Descripció Observacions Accés al bloc o apartat
Inici de curs Actualitzar usuaris En l'inici de curs cal actualitzar els usuaris que han d'estar en el lloc Moodle. Restaurar cursos i preveure els mètodes d'inscripció. Registre d'usuaris
Inscripció d'usuaris
Fi de curs Còpies de seguretat És recomanable fer còpies de seguretat dels cursos regularment. Còpies de seguretat