IntroduccióEn aquest bloc d'annexos s'han agrupat diferents elements que tenen l'objectiu de facilitar la utilització dels materials d'Ateneu sobre el Moodle 2 per a l'autoformació.

Més concretament hi trobareu:

  • Itineraris recomanats segons nivell de coneixement de l'entorn Moodle i el rol amb el qual s'hi accedeix.
  • Taules amb procediments pas a pas per facilitar l'accés a procediments específics, des dels quals es podrà accedir, si cal, a pàgines amb continguts conceptuals relacionats amb el procediment mostrat.
  • Suggeriments per aplicar a l'aula Permet accedir de manera ràpida als exemples d'aplicació a l'auladels continguts tractats en aquests materials sobre el Moodle 2.
  • PMFPreguntes més freqüents (PMF) on es recullen les preguntes i respostes que es vagin generant a partir de l'ús del Moodle d'Àgora.
  • Glossari amb la definició i comentaris sobre alguns dels termes utilitzats en aquests materials.

1.- Itineraris recomanats segons el rol d'usuari


Més informació


  • AlumnatPer a l'alumnat: Tant de cursos presencials com a distància. Els materials es basen en el lloc Moodle de formació del professorat Odissea, pertanyent al Departament d'Ensenyament.
  • Professor/aPer al professorat tutor: Iniciació a la utilització del Moodle com a tutor de cursos creats prèviament amb el rol d'editor.
  • Administrador/aPer a la persona administradora: Proposa un recorregut pensat per a aquelles persones que s'inicien en l'administració d'un Moodle de centre prenent com a exemple el Moodle que el Departament d'Ensenyament proporciona als centres a través del projecte Àgora.

2.- Taules amb procediments pas a pas

Procediments

2.1.- Creació i configuració de recursos2.2.- Creació i configuració d'activitats2.3.- Creació de categories i elements dins del qualificador

3.- Preguntes més frequents (PMF)

4.- Suggeriments per aplicar a l'aula

5.- Glossari