RECULL DE PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Seguiment dels estudiants

Què és la compleció i com s'activaLa compleció facilita el seguiment de les activitats, tant per part de l'alumnat com del professorat. El sistema disposa d'unes icones que es mostren a la pàgina principal del curs, situades a la dreta de cadascuna de les activitats i recursos.


La compleció del curs i les activitats només serà accessible si aquesta funcionalitat ha estat habilitada prèviament per la persona que administra el lloc Moodle, i a més a més el professor editor l'activa a nivell de curs i la defineix en l'activitat.


Per activar la compleció feu:

 • com a admin del lloc: Administració del lloc | Característiques avançades | Habilita la compleció
 • com a professor editor del curs: Bloc configuració | Administració del curs | Edita paràmetres | Progrés de l'estudiant | Habilita …
 • en una activitat: Administració de l'activitat | Edita paràmetres | Compleció de l'activitat | Els estudiants poden marcar … o Mostra l'activitat com completada si …


Més informació

Inici

Com puc consultar la informació de la complecióAmb els informes de la compleció del curs i de l'activitat podeu fer el seguiment de l'activitat de l'alumne independentment de que l'activitat permeti o no qualificació.


Per accedir als informes de compleció de l'activitat feu:

 • Bloc Navegació | Curs actual | Informes | Compleció del curs i
 • Bloc Navegació | Curs actual | Informes | Compleció de l'activitat


Més informació

Inici

Avaluació i qualificació

Com es poden donar ponderacions diferents a les activitats d'una categoria?En cada una de les categories del qualificador podeu seleccionar una estratègia d'agregació o bé introduir una expressió en el càlcul de la qualificació.
Si seleccioneu l'estratègia d'agregació Mitjana ponderada de les qualificacions habiliteu el paràmetre ponderació on podeu introduir el pes de cada activitat en el càlcul de la qualificació de la categoria.


Més informació

Inici

Com tracta el Moodle les qualificacions de les activitats?En el qualificador

Si l'activitat no s'ha qualificat us comptarà un zero sempre i quan no tingueu seleccionada l'opció Agrega només les qualificacions no buides, en una estratègia d'agregació (el desplegable). Per defecte una categoria té com a estratègia d'agregació Mitjana ponderada simple de les qualificacions amb Agrega només les qualificacions no buides seleccionat.

Pas de valor numèric a escala

Per exemple, si heu valorat una rúbrica sobre 100 punts totals en el Mètode de qualificació i en la Qualificació teniu l'escala Fet, Cal revisar, No fet, us fa les següents equivalències:

 • De 0 a 33 – No fet
 • De 34 a 66 – Cal revisar
 • De 67 a 100 – Fet

Pas d'escala a valor numèric

En el cas que apliqueu un càlcul per agregació (amb les fórmules estàndard) o afegiu una expressió per calcular una qualificació heu de tenir en compte com el sistema estableix l'equivalència. Per això en Categories i Elements de qualificació, reviseu els paràmetres Qualificació màxima i qualificació mínima (si el tipus de qualificació és per valor).


Amb aquests dos paràmetres podeu fer coincidir el màxim i el mínim dels ítem d'una escala.


Més informació

Inici

Canviar la vista del butlletí que tenen els participantsEls paràmetres del curs determinen com es mostrarà el butlletí de qualificacions a tots els participants del curs.

Tipus de visualització de les qualificacions Especifica com visualitzar les qualificacions en el qualificador i en els informes d'usuari. Les qualificacions es poden mostrar com a qualificacions reals, com a percentatges (referits a les qualificacions mínima i màxima) o amb lletres (A, B, C, etc.).


Més informació

Inici

Exportar qualificacionsPer accedir a les opcions d'exportació de qualificacions heu d'anar al qualificador del curs: Administració del curs | Qualificacions, aquesta selecció activa el menú contextual Administració de les qualificacions.


En el menú contextual de l'Administració de les qualificacions teniu accés a les opcions d'exportació en Open Office, Text pla, Excel o xml.


Més informació

Inici

Com puc rectificar una nota del qualificador?Si necessiteu modificar una una qualificació ho podeu fer activant l'edició del qualificador. Heu de tenir en compte però que les notes rectificades del qualificador no es modificarà de manera automàtica amb el sistema d'agregació introduït. Per desfer la rectificació de la qualificació l'heu d'editar i treure la marca del paràmetre rectificat.


Més informació

Inici

Com puc aplicar càlculs condicionals en les qualificacionsActualment Moodle no permet afegir condicionals a la fórmula del càlcul de qualificacions. Però es pot implementar el condicional amb la fórmula següent.


Més informació

Inici

Per què no puc veure les qualificacions de les categories en el qualificador?Els elements i categories del qualificador es poden amagar o fer visibles, hi ha tres possibilitats: vista completa de les qualificacions, Només agregats i Només qualificacions. Per canviar la vista heu de fer clic en la icona, cada clic passa al següent mode de vista.


Més informació

Inici

Veure qualificacions com un alumne


Per veure les qualificacions com un alumne heu d'anar a les qualificacions del curs i en el menú Administració de les qualificacions o bé en el desplegable seleccioneu l'informe d'usuari.


En l'informe d'usuari teniu un desplegable amb la llista d'alumnes del curs que us permet veure les seves qualificacions. Aquesta és la mateixa vista que


Més informació

Inici

Valorar participació i assistènciaSi voleu incorporar qualificacions que no estiguin vinculades directament amb una activitat del Moodle podeu afegir elements de qualificació. En cada element de qualificació introduir manualment la qualificació de cada alumne.


Més informació

Inici

Paràmetres del curs

Com puc activar el fòrum Avisos i notícies?El fòrum Avisos i notícies és un fòrum especial d'anuncis que es crea automàticament amb el curs. Cada curs pot tenir només un fòrum de notícies. Els administradors i el professorat són els únics que poden escriure en aquest fòrum. El bloc Últimes notícies mostrarà els debats recents d'aquest fòrum, el nombre de debats a mostrar el podeu seleccionar en el paràmetre del curs Nombre de notícies a mostrar. Si el nombre de notícies el teniu a zero el bloc Últimes notícies no estarà visible, encara que aquest estigui afegit al curs.


Si teniu un curs en el que voleu habilitar el fòrum Avisos i notícies:

 1. Afegiu el bloc Últimes notícies al vostre curs (el bloc ha d'estar visible en el lloc Moodle i en el curs).
 2. Reviseu el paràmetre Nombre de notícies a mostrar, en els paràmetres del curs (perquè estigui visible ha de ser superior a zero).

Una vegada incorporat el fòrum Avisos i notícies podeu ocultar o eliminar el bloc sense perdre el fòrum.


Més informació

Inici

Com afegir una clau d'inscripció?Per afegir el mètode d'auto inscripció a un curs cal que l'habiliteu com a mètode d'inscripció en el vostre curs. La clau d'inscripció habilita per accedir al curs que està restringit només als qui coneixen la clau. Si el camp es deixa en blanc, qualsevol usuari podrà inscriure's al curs. Si especifiqueu una clau d'inscripció, qualsevol usuari que intenti inscriure's al curs, haurà de donar la clau.


Més informació

Inici

Com imposar un idioma?


Per imposar un idioma en un curs del Moodle heu de modificar els paràmetres del curs, Imposa idioma.


Si s'imposa un idioma en un curs, la interfície de Moodle en aquest curs estarà en aquest idioma, encara que un estudiant hagi seleccionat un idioma diferent preferit al seu perfil personal.


Més informació

Inici

Grups i Agrupaments

Quins tipus de grups i amb quina finalitat fem grups d'usuaris al Moodle?Hi ha diferents tipus de grups d'usuaris que podeu fer:

- COHORTS

 • són grups d'usuaris a nivell del Moodle
 • les crea l'administrador del Moodle
 • permet inscriure usuaris en un curs (mètode d'inscripció sincronització de cohort)
 • permet afegir usuaris a un grup d'un curs (mètode d'inscripció sincronització de cohort)

- GRUPS I AGRUPAMENTS

Quan treballeu en grups els heu de referenciar en l'activitat, per fer-ho cal que els agrupeu (crear un agrupament) amb la llista de grups que van junts, el nom de l'agrupament és la dada que haureu de posar en la configuració de l'activitat.

 • els grups i agrupaments són a nivell de curs
 • permet separar les intervencions d'activitats col·laboratives (Edició de l'activitat|Paràmetres comuns de mòduls|Mode de grups)
 • permet filtrar per grup la vista de qualificació de les tasques (cal tenir Mode de grups separats)
 • permet assignar activitats i recursos a part dels participants d'un curs (Edició de l'activitat|Paràmetres comuns de mòduls|Disponible només per a membres del grup)
 • permet assignar tasques en grup (Edició de l'activitat|Paràmetres de la tasca|L'estudiantat tramet en grups)


Inici

Com crear grups i agrupament?Un agrupament és una llista de grups, a partir de l'agrupament podreu referencies als grups que en formen part.


El Moodle us dóna la possibilitat de crear grups i agrupament de forma automàtica. A partir dels participants amb un rol seleccionat i/o que pertanyen a una cohort, indiqueu el nombre de grups o el màxim de components del grup i es generen els grups aleatòriament. També podeu introduir l'esquema del nom dels grups i l'agrupament en el que s'afegeixen.


Si necessiteu fer grups amb altres criteris podeu importar el nom dels grups amb un fitxer csv. Una vegada creats els grups haureu d'assignar els participants i l'agrupament.


Més informació

Inici

Com assignar un agrupament a una activitat?Una vegada teniu l'agrupament amb els grups creats, podeu configurar una tasca perquè es realitzi en grup.


També podeu fer que una activitat o recurs només sigui visible per als grups d'un agrupament. Heu d'anar a l'apartat Paràmetres comuns de mòduls de l'edició d'activitats i recursos. Si activeu les opcions avançades podeu seleccionar un dels agrupaments del curs i marcar que l'activitat (o el recurs) només quedi accessible als alumnes que pertanyen als grups de l'agrupament.


Més informació