Estratègies en el disseny de cursos

En aquest apartat es descriuen algunes estratègies i consideracions que podeu tenir en compte per gestionar l'estructura i la visibilitat dels continguts d'un curs Moodle.

La gestió compartida de cursos del Moodle en un mateix nivell educatiu ja sigui de la mateixa matèria o de matèries diferents pot promoure el treball coordinat del professorat.

En un curs del Moodle podem identificar diferents fases:

  1. Preparació del curs
  2. Desenvolupament del curs
  3. Anàlisi
  4. Preparació d'una nova edició

Data d'inici del curs
Dates de les activitats En les tasques podeu trobar tres dates:

  1. Permet trameses des de
  2. Data de venciment
  3. Data límit

Els alumnes tindran accés a les activitats sempre que la secció en la que es troben estigui visible, si la data Permet trameses de no la seleccioneu controlareu la visibilitat de totes les activitats a partir de la visibilitat de la secció.

Amb la data límit es deixa


Restricció d'accés

 Secció
 Activitat o recurs


Pròrrogues de les dates de lliurament de les tasques


Grups i agrupaments de l'alumnat


Camps del perfil d'usuari

RESTRICCIÓ D'ACCÉS A LES SECCIONS DEL CURS

Limitar l'accés a la secció dels grups que estan en un agrupament. (permet que només un grup tingui una de les seccions) a partir d'una data fins a una altra