Índex del bloc


En aquest bloc trobareu un conjunt d'orientacions generals per ajudar en el coneixement de la interfície i en la navegació en l'entorn d'Odissea amb Moodle 2, així com informació per resoldre dubtes sobre navegació, com enviar activitats, com participar en fòrums, etc.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Quines possibilitats de navegació hi ha en l'entorn Odissea?
  • Com es pot configurar el perfil?
  • Com es pot enviar un missatge intern?
  • Quins tipus de recursos i activitats són més habituals?1.- Apartats amb conceptes i descripcions:

1.1- Primeres passes: En aquest apartat es fa una presentació inicial de l'entorn Moodle, prenent com a exemple l'entorn de formació Odissea que utilitza el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

1.2- Personalització: S'explica la utilitat de La meva pàgina inicial. Es tracta d'una pàgina que mostra diferents informacions personalitzades i que cadascú pot configurar segons els seus interessos afegint blocs laterals.

1.3- Perfil: Cada persona usuària del Moodle disposa del seu perfil que pot configurar, afegint la imatge, modificant la contrasenya, definint l'idioma i el país,… En aquest apartat trobareu informació sobre aquests aspectes.

1.4- Missatgeria: Per a la comunicació personal Un a un s'utilitza el sistema de missatgeria interna que funciona d'una manera semblant al correu electrònic però dins de l'entorn. En aquest apartat s'expliquen aspectes relatius a aquest tipus de missatgeria interna.

1.5- Recursos i activitats: Els recursos i les activitats componen els diferents cursos dins del Moodle. En aquest apartat es fa una primera introducció als tipus de recursos i activitats que es poden trobar i es mostren les icones que els representen.