Recursos i activitats

Els recursos i les activitats componen els diferents cursos dins del Moodle. En aquest apartat es fa una primera introducció als tipus de recursos i activitats que es poden trobar i es mostren les icones que els representen.

També es comenta breument el sistema que informa a l'usuari de les seves qualificacions.

Al llarg de l'apartat hi ha enllaços creauts als blocs específics on es pot trobar més informació sobre el tema tractat, tant per a l'alumnat participant com pel professorat que edita o tutoritza cursos.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quina diferència hi ha entre recurs i activitat?
 • Com s'identifica cada recurs o activitat?
 • Quins recursos i activitats podem trobar al Moodle?
 • On podem veure les qualificacions de les activitats?L'EVA (Entorn Virtual d'Aprenentatge) disposa de dos tipus d'elements: els recursos, per organitzar tota la informació necessària, i les activitats, per fer el seguiment del curs.
Cada tipus de recurs o activitat s’identifica per una icona. Les més habituals són les que trobareu en les taules següents:

Recursos

A l'aula virtual es troben diversitat de recursos com a suport a l'aprenentatge: materials en diferents formats (fitxers de text, so, vídeo, imatges…), pàgines web internes (elaborades dintre del curs), enllaços a pàgines web externes, etc. Aquests són els recursos més utilitzats, tot i que n'hi ha d'altres.

La finalitat dels recursos és tenir a l'abast la informació necessària per a un bon seguiment del curs.

Recurs Descripció
fitxer Fitxer: Enllaç a un fitxer existent a l’aula amb contingut relacionat amb el curs.
icona llibre Llibre: Conjunt de pàgines o capítols amb contingut informatiu
icona pàgina Pàgina: Informació addicional o complementària, en format de pàgina web integrada a l’aula virtual.
icona enllaç Enllaç a una pàgina web externa.


Activitats


Per tal d'anar assolint els objectius del curs i desenvolupar les competències relacionades amb els continguts, es proposen una sèrie d'activitats, que poden ser de diverses modalitats. Les més freqüents són les incloses en aquesta taula:


Tipus d'activitat Descripció
icona fòrum Fòrum: és un espai de comunicació per canalitzar debats, fer consultes, exposar dubtes sobre el curs, etc. L'activitat Fòrum permet mantenir debats sense estar connectats tots al mateix temps.
icona tasca Tasca: és una proposta de treball que s'ha d’elaborar i trametre a la persona formadora.
icona consulta Consulta: a partir d’una pregunta es donen diverses opcions, de les quals se n’ha de triar una. Pot tenir diverses utilitats: 1) Com a enquesta ràpida (per exemple, escollir grup de treball). 2) Per tal de verificar ràpidament la comprensió dels estudiants. 3) Per facilitar la presa de decisions dels estudiants (per exemple, permetent que els estudiants votin sobre algun aspecte del curs).
icona glossari Glossari: recopilació de conceptes relacionats amb un aspecte del curs. Es construeix col·laborativament entre les persones participants.
icona Jclic Jclic: accés a una activitat JClic integrada al curs.
icona lliçó Lliçó: presentació d’informació en diverses pàgines que acaben generalment en una pregunta amb varietat d’opcions. Segons la resposta, es continua per la pàgina següent o es va a una anterior. És una activitat d'autoavaluació.
icona qüestionari Qüestionari: sèrie de preguntes de diferents tipus: d’elecció múltiple, veritat/fals, amb resposta curta, amb resposta numèrica, etc. És una activitat d'autoavaluació.
icona wiki Wiki: per elaborar un treball col·laboratiu sobre un tema a partir d’un recull d’informació o d’aportacions de les persones participants. Té el format de pàgina web.


Els fòrums

Permeten diversitat de funcions i la seva utilitat a l'aula virtual és rellevant. Des d'un fòrum de presentació per facilitar el coneixement dels membres del grup fins a un fòrum d'intercanvi d'opinions o com a espai de treball de grup. Hi ha diferents tipus de fòrums, segons la seva finalitat:

 • Un debat simple - És un sol tema de debat al qual tothom pot respondre
 • Cada persona inicia un debat - Cada estudiant pot obrir únicament un tema de debat (i tothom pot enviar-hi respostes).
 • Fòrum de preguntes i respostes - L'estudiant ha d'enviar la seva resposta per a poder veure les respostes dels seus companys.
 • Fòrum estàndard mostrat com si fos un blog - És un fòrum obert en el qual tothom pot iniciar un nou tema de debat en qualsevol moment. I els temes de debat es mostren en una pàgina amb enllaços de «Debateu aquest tema".
 • Fòrum estàndard per a ús general - És un fòrum obert en el qual tothom pot iniciar un nou tema de debat quan vulgui.

A més d'aquests tipus de fòrums en cada curs hi ha el fòrum "Tauler de notícies".
Exemples de fòrums:

Fòrum on la persona formadora posa la informació rellevant per al desenvolupament del curs: aspectes generals, presentació dels mòduls, temes que afectin el curs globalment…
Fòrum per exposar dubtes i consultes sobre el contingut dels mòduls, els recursos o les activitats i per intercanviar opinions o fer debats amb la resta de membres del grup.

La participació en els fòrums també és diversa, en funció dels objectius de la situació:

 • presentar-se
 • expressar les opinions pròpies i llegir les intervencions dels companys i companyes
 • plantejar dubtes sobre els continguts del curs
 • respondre dubtes d’altres companys i companyes i ajudar a solucionar problemes
 • contribuir al desenvolupament dels continguts del curs amb comentaris, preguntes, etc.

Les tasques

Entre les activitats proposades als cursos, les tasques tenen la particularitat que s’han de trametre a la persona formadora per poder ser avaluades.

Com fer la tramesa d’una tasca

Procés a partir de l'exemple:

En fer clic a una tasca apareix la descripció:

i a continuació, la informació sobre l’estat de la tramesa:

En fer clic al botó Afegeix tramesa, s’obre un editor de text on s’ha d’escriure una petita nota adreçada a la persona formadora informant que s’ha acabat la feina i, si es creu convenient, explicant quines dificultats han sortit a l’hora de realitzar-la.

És molt important desar els canvis després d’escriure el text perquè la tramesa quedi enregistrada. Així es podrà avaluar i la qualificació s’incorporarà a l’informe personal d’activitat.

En alguns casos, la tasca requereix que s’adjunti un fitxer:

És possible també crear una carpeta si es necessita.

En fer clic al botó Afegeix…, apareix un quadre de diàleg per triar la procedència del fitxer d'entre diverses opcions:

Si es tria l’opció Penja un fitxer, s’obre un nou quadre de diàleg per cercar-lo al disc dur de l’ordinador, o a diferents espais del núvol.

Per acabar la tramesa s'ha de fer clic al botó Penja aquest fitxer.

Com es veu a la imatge, hi ha la possibilitat de trametre un fitxer existent a Google Drive o a Dropbox.

D'acord amb la llei de la propietat intel·lectual i els drets d'autoria, en penjar un fitxer es pot triar una llicència d'ús. Per defecte agafa Tots els drets reservats.

Totes les tasques s’han de trametre per poder ser avaluades. És la manera de comunicar al formador o formadora que s'ha fet la tasca i està llesta per avaluar.

A la part dreta de cada activitat hi ha un quadret que ens informa sobre la compleció (finalització) de l'activitat.

Per tal que el tutor o la tutora marqui una activitat o tasca com a completada cal:

 • Si el vostre curs implica un projecte desenvolupat en un espai de pràctiques personal, quan trameteu una tasca és necessari incloure sempre l'enllaç directe al vostre espai de pràctiques a partir del moment que el comenceu a elaborar.
 • Tenir cura de l'expressió i la correcció ortogràfica.
 • En cas d'utilitzar materials que no siguin propis, indicar-ne la procedència tot respectant la propietat intel·lectual i els drets d'autoria.
 • Fer la tramesa de totes les tasques. Si la qualificació és Cal revisar, tornar a fer la tramesa una vegada realitzada la revisió.
 • En acabar totes les activitats d'un mòdul cal trametre la tasca Mòdul X: Tasques que s'han superat per informar la persona formadora que ja es pot fer la qualificació final del mòdul.

Per ajudar a tenir una visió de conjunt de les tasques pendents de realitzar en qualsevol moment, es pot accedir des d'un bloc de la barra lateral amb les activitats que conté el curs.

Fent clic en qualsevol d'elles, s'accedeix a un resum de les tasques, qüestionaris, etc.:

Les qualificacions

Algunes de les activitats del curs són avaluables. Les valoracions que posa la persona formadora es van incorporant a l’informe personal, que es pot consultar en qualsevol moment des del menú de configuració, triant l'opció Qualificacions.

consultar el qualificador

A l’informe apareixen totes les activitats dels mòduls del curs amb la qualificació obtinguda, tal com es veu a l’exemple:

resum de la qualificació