Personalització del "Tauler"

En aquest apartat s'explica la utilitat del Tauler. Es tracta d'una pàgina que mostra diferents informacions personalitzades i que cada persona usuària pot configurar segons els seus interessos afegint blocs laterals.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Què és el Tauler?
  • Quins elements puc configurar en el Tauler?
  • Quines informacions m'aporta?


Cada usuari del lloc Moodle pot personalitzar la seva pàgina inicial amb els blocs que té a la seva disposició. En aquesta pàgina també pot consultar la informació relacionada amb els cursos en els quals està inscrit: tasques pendents de lliurament, participacions en els fòrums, …

Per personalitzar la pàgina inicial cal activar l'edició amb el botó "Personalitza aquesta pàgina" tal com s'indica en la imatge següent.


personalitzar la pàgina inicial


Les opcions de personalització permeten configurar els blocs visibles, canviar-los de posició, a l'esquerra o a la dreta i amunt o avall. També permet afegir o amagar d'altres blocs amb l'opció "Afegeix blocs":

Per acabar, s'ha d'aturar l'edició de la pàgina: