Índex del Bloc Comunicació i dinamització de l'aula virtual
En aquest bloc trobareu informació sobre les característiques de la formació telemàtica, així com la funció dels agents que hi intervenen.
També una aproximació al paper del professorat com a agent fonamental per promoure i facilitar l'aprenentatge.
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Quina és la diferència entre la formació presencial i la formació telemàtica? Quins valors aporta la formació en línia?
  • Quines funcions té la persona formadora en un entorn d'aprenentatge no presencial?
  • Quins recursos té un entorn virtual per facilitar la relació entre les persones participants en un curs de formació no presencial?
  • Quines són les estratègies més adequades per dinamitzar un curs virtual i fer-ne el seguiment?

Aquest bloc ha estat adaptat a partir dels materials del curs: DTFT - Dinamització i tutorització de la formació en línia, elaborats per Sònia Guilana Serra i Irene Salomé Martínez Pérez. http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/dtft/index