Índex del Bloc Administració d'usuarisEn aquest bloc trobareu informació sobre com registrar els usuaris al Moodle i fer les inscripcions als diferents cursos, així com quins són els diferents rols que es poden adjudicar a cada usuari i quins permisos té cadascun d'ells.
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quins mètodes es poden fer servir per registrar usuaris en el Moodle?
 • Quins mètodes es poden fer servir per inscriure usuaris en un curs?
 • Com es poden gestionar els rols en els diferents contextos del Moodle?
 • Com es poden personalitzar rols en el vostre lloc Moodle?


Usuaris


En l'administració dels usuaris diferenciem els següents aspectes:

Administració de rols
 1. Definició de rols
 2. Assignació de rols
  1. Rols Globals
  2. Rols Locals
  3. Rols automàtics


Administració de l'alta d'usuaris en el lloc i en els cursos
 1. Habilitació de mètodes d'accés (Autenticació i inscripció)
 2. Registre en el lloc
 3. Inscripció en el curs


Accions amb usuaris
 1. Gestió de cohorts
 2. Grups i agrupaments de participants
1.- Apartats amb conceptes i descripcions:

1.0- Usuari Funcionalitats relacionades amb l'entorn de l'usuari. Aquestes funcionalitats són: Qualificacions, Missatges i Preferències de l'usuari. La informació relacionada amb els usuaris autenticats en el vostre lloc Moodle es guarda en el perfil de l'usuari. Inicialment el perfil està format per una col·lecció de camps per defecte que es poden bloquejar i ampliar a d'altres personalitzats.

1.1- Rols en el Moodle Una vegada els usuaris estan donats d'alta en el vostre lloc Moodle cal que els assigneu el rol que necessiten en cada context. Els contextos de Moodle són: sistema, usuari, pàgina d'inici, categoria, curs, bloc i mòdul d'activitat, en cada un d'aquests espais els responsables poden assignar els rols que siguin necessaris.

1.2- Rols i contextos En aquest apartat trobareu com assignar i crear excepcions a rols en els diferents contextos del Moodle.

1.3- Registre En aquest bloc trobareu informació sobre com registrar els usuaris al Moodle.

1.4- Seguiment de l'aprenentatge En aquest bloc trobareu informació sobre com registrar els usuaris al Moodle.

1.5- Inscripció d'usuaris als cursos Els usuaris que estan donats d'alta en el lloc Moodle els podeu inscriure en els diferents cursos del lloc. De manera anàloga a l'autenticació d'usuaris en el lloc cal que com a administradors habiliteu els mètodes d'inscripció o matriculació que es podran aplicar als diferents cursos.

1.6- Cohorts Les cohorts o grups del lloc són una funcionalitat que us permet fer grups d'usuaris a nivell de lloc Moodle. Faciliten la inscripció de conjunts d'usuaris de forma massiva amb una única acció.

1.7- Grups i agrupaments En aquest apartat trobareu com crear grups i agrupaments de participants d'un curs del Moodle.

2.- Procediments relacionats amb els continguts d'aquest bloc:

3.- Preguntes freqüents