Creació de grups i agrupaments en un curs


Per crear grups i agrupaments en un curs del Moodle el professor editor pot serguir els següents passos:Rol Acció Procés o aclariments Més informació
Administrador Accedir a la vista de grups i agrupaments del curs Bloc Configuració|Administració del curs|Usuaris|Grups Administració de grups
Administrador Crear Grups Feu clic en el botó Crea grup. Escriviu el nom del grup i deseu. També podeu afegir una descripció i una imatge
Professor editor Crear agrupaments Seleccioneu la pestanya Agrupaments i feu clic en el botó Crea agrupament. Escriviu el nom de l'agrupament i deseu.
Professor editor Afegir grups a l'agrupament En la columna Edita feu clic en "mostrar grups de l'agrupament" i afegiu els grups que correspongui.
Professor editor Afegir participants al curs Seleccioneu la pestanya Grups. Seleccioneu el Grup al que voleu afegir alumnes i feu clic en el botó Afegeix/suprimeix usuaris. Seleccioneu els alumnes que voleu afegir o suprimir i feu clic en l'acció que correspongui.