Importació d'alumnat a través d'Esfer@

Esfer@ permet exportar dades de l'alumnat del centre en format "Excel" per fer la càrrega d'alumnes al Moodle de centre.

Per fer la càrrega d'usuaris al Moodle heu de fer:

  • L'exportació de les dades des d'Esfer@
  • El tractament del fitxer de dades per adaptar-lo al Moodle
  • Carregar el fitxer CSV en el Moodle

Podeu consultar la documentació d'Esfer@ relacionada amb l'Exportació de dades a aquest enllaç

Exportació a un fitxer des d'Esfer@

Per generar el document CSV heu de:

  • Crear una Plantilla amb els camps necessaris
  • Executar la plantilla a la Cua d'elaboració (plantilles)
Esfer@

Esfer@

Els camps que cal exportar són: Identificador de l'alumne, nom, cognoms, nivell i grup classe. Seleccioneu el format de sortida "Excel".

Una vegada hàgiu creat la Plantilla aquesta queda en estat "Pendent", en principi cal esperar un moment per poder-ne disposar. Quan la plantilla ja està disponible aneu a la "Cua d'elaboració (plantilles)" i executeu-la fent clic a la icona . Ara ja tindreu les dades dels alumnes incorporades a la plantilla.

La creació de Plantilles en Esfer@ no té disponibilitat instantània, cal esperar que canviï l'estat a "Generat" per poder-la executar


Creació del fitxer CSV de càrrega d'usuaris

Una vegada ja teniu les dades dels alumnes en el fitxer en format "Excel" cal fer un tractament de les dades per adaptar-les a l'esquema de dades que espera Moodle.

Per fer la càrrega d'usuaris a Moodle podeu consultar aquest enllaç

Els camps obligatoris per carregar usuaris al Moodle són: username, firstname, lastname, password i email.

CSV

CSV

El valor changeme en el camp password permet forçar el canvi de contrasenya la primera vegada que accedeixen els alumnes.

En el moment de fer la càrrega d'usuaris, a la vegada que doneu d'alta l'alumnat al Moodle, podeu aprofitar per afegir els alumnes a cohorts, cursos i grups.

Si en el moment de fer la càrrega d'usuaris teniu les cohorts creades podeu afegir els alumnes a les seves cohorts en la mateixa càrrega d'usuaris. Pot ser interessant fer coincidir el codi de grup classe d'Esfer@ amb les cohorts del Moodle.

Us recomanem modificar els fulls de càlcul amb el Calc de Libre Office per evitar arrossegar formats no desitjats.

Per fer el tractament de dades podeu fer una còpia d'aquesta plantilla

Per utilitzar la plantilla:

  • Feu clic a "Utilitza la plantilla"
  • Enganxeu les dades dels vostres alumnes a la pestanya "dades Esfera"
  • Baixeu el full "dades Moodle": Fitxer > Baixa > Valors separats per comes (CSV)

En fer clic a "Utilitza la plantilla" es genera un nou document privat al Drive de la vostra propietat.

Podeu modificar les columnes username, password i email per aplicar els criteris acordats en el vostre centre a aquest efecte