Com automatitzar la inscripció d'alumnes en un curs del Moodle


Hi ha centres formatius que fan la matriculació d'usuaris en els seus cursos de Moodle de manera automàtica.


Perquè els participants d'un curs del Moodle es puguin matricular de forma automàtica cal que estiguin registrats en el lloc Moodle


Rol Acció Procés o aclariments Més informació
Administrador Habilitar l'auto registre a nivell del lloc Moodle: Bloc Administració | Administració| Connectors | Autenticació | Gestiona els mòduls d'autenticació Habiliteu l'Autenticació per correu electrònic en el lloc Moodle. Habilitar Autoregistre
Administrador Habilitar l'auto inscripció a nivell del lloc Moodle: Bloc Administració | Administració del lloc | Connectors | Inscripcions | Gestiona els mòduls d'inscripció Habiliteu l'Auto inscripció en el lloc Moodle. Habilitar Auto inscripció
Professor editor Accedir al curs: Bloc Navegació | els meus cursos | nomdelcurs
Professor editor Habilitar l'auto inscripció per a un curs: Administració | Administració del curs | Usuaris | Mètodes d'inscripció | Afegeix un mètode | Auto inscripció Afegir una instància en el curs
Professor editor Configurar l'auto inscripció: Administració | Administració del curs | Usuaris | Mètodes d'inscripció | Auto inscripció (alumnat) Paràmetres del mètode Auto inscripció
Habilitar autoregistre


Administració del lloc| Connectors | Autenticació | Gestiona els mòduls d'autenticació


Habilitar autoinscripció


Bloc Administració | Administració del lloc | Connectors | Inscripcions | Gestiona els mòduls d'inscripció


Afegir una instància en el curs


Administració | Administració del curs | Usuaris | Mètodes d'inscripció | Afegeix un mètode | Auto inscripció


Paràmetres del mètode autoinscripció