Habilitar l'autoinscripció en un curs del Moodle


L'autoinscripció us permet administrar la matriculació o inscripció en un curs del Moodle amb clau d'inscripció, així el professor editor només ha de proporcionar a l'alumnat aquesta clau. Quan un alumne intenta accedir a un curs amb clau d'inscripció se li mostra una pàgina on introdueix la clau i queda inscrit automàticament. Perquè un alumne pugui participar en un curs del Moodle amb Autoinscripció és necessari seguir els passos descrits a la taula següent.Rol Acció Procés o aclariments Més informació
Administrador Habilitar l'Autoinscripció a nivell del lloc Moodle: Bloc Administració | Administració del lloc | Connectors | Inscripcions | Gestiona els mòduls d'inscripció Habiliteu l'Autoinscripció en el lloc Moodle. Habilitar Autoinscripció
Professor editor Habilitar l'Autoinscripció per a un curs: Bloc configuració | Participants | Desplegable: Mètodes d'inscripció | Afegeix un mètode | Autoinscripció Afegir una instància en el curs
Professor editor Configurar l'Autoinscripció: Bloc configuració | Participants | Desplegable: Mètodes d'inscripció | Bloc edició | Autoinscripció (alumnat) Paràmetres del mètode Autoinscripció

De cada un dels mètodes d'inscripció habilitats al vostre curs podeu crear diferents instàncies, per exemple una amb clau d'inscripció per a professorat, que inscriu com a professor tutor, i una altra instància on els usuaris s'inscriuen com a alumnat.


Habilitar Autoinscripció


Aneu a Bloc Administració | Administració del lloc | Connectors | Inscripcions | Gestiona els mòduls d'inscripció


Afegir una instància en el curs


Aneu al Botó de configuració | Més | Administració del curs | Usuaris | Mètodes d'inscripció | Afegeix un mètode | Autoinscripció


Paràmetres del mètode Autoinscripció

Un cop afegit el mètode d'autoinscripció, se'ns obrirà la finestra amb les opcions de configuració.