Habilitar connectors i mètodes d'inscripció

Amb els mètodes de registre administreu les opcions que tenen els vostres usuaris per realitzar l'alta en el lloc Moodle.

L'admin del lloc ha de donar visibilitat als diferents connectors per habilitar els mètodes de registre.

Per accedir als connectors d'autenticació feu Configuració | Administració del lloc | Connectors | Autenticació | Gestió de l'autenticació

Alguns dels connectors d'autenticació són:

Connectors d'autenticació en el lloc Moodle
Els usuaris autenticats en el lloc Moodle els podreu inscriure en els cursos del vostre lloc Moodle. El professor editor del curs pot inscriure els participants del seu curs.

Per administrar els mètodes d'inscripció en el lloc Moodle feu Configuració | Administració del lloc | Connectors | Inscripcions | Gestiona els mètodes d'inscripció i habiliteu els mètodes que seran accessibles des dels vostres cursos.

Per afegir mètodes d'inscripció en el vostre curs feu Configuració | Administració del curs | Usuaris | Mètodes d'inscripció i trieu els mètodes d'inscripció que voleu aplicar.

En la imatge següent teniu els mètodes d'inscripció o matriculació en un curs.

Quan es crea un nou curs, per defecte aquest curs incorpora el mètode d'inscripció manual. Si voleu fer servir altres mètodes d'inscripció els heu d'habilitar en el vostre curs.