Rols i contextosUn context és un espai del Moodle on es poden assignar i crear excepcions dels rols definits en el lloc Moodle.

En cada un dels contextos es poden assignar i crear excepcions dels rols definits en el sistema. Cal considerar que l'assignació de rols té un efecte jeràrquic.

Un usuari quan es registra en el Moodle no té assignat cap rol. Té un compte per poder accedir al lloc Moodle. Una vegada l'usuari té compte en el lloc Moodle se li assignen els rols corresponents en els diferents contextos. De la mateixa manera també es poden crear excepcions del rol que afectaran als contextos inferiors.


Els contextos en els que s'apliquen les funcionalitats del Moodle i els rols que es poden assignar són els següents:

Imatge adaptada de http://docs.moodle.org/all/es/Archivo:context.png

En cada un dels contextos comentats teniu un menú lateral que s'activa quan us trobeu en el context (lloc-inici, categoria, curs, activitat o bloc).

Menús d'assignació i modificació de permisos en els diferents contextos

En general en els diferents menús podeu:

 • Assignar rols en el context
 • Modificar els permisos d'un rol en el context
 • Comprovar els permisos d'un usuari en el sistema

Assignar rols

Assignar a un professor el rol de Gestor d'una categoria

Com a admin del lloc heu d'anar a la categoria on voleu assignar el rol de Gestor, amb la categoria seleccionada s'activa el menú d'administració de la categoria dintre del bloc Configuració.

Menú d'administració d'una categoriaL'admin i els gestors del lloc Moodle poden assignar el rol de gestor a nivell de categoria. Recordeu que assignar el rol de Gestor a nivell de categoria implica que l'usuari a qui se li assigna el rol té els permisos del rol gestor a tots els cursos de la categoria.


Un gestor de categoria pot crear cursos en la categoria, editar tots els cursos de la categoria i assignar rols dintre de la categoria o dels cursos que en formen part.


El gestor de categoria pot administrar cursos i usuaris de la categoria on té permisos.

Assignar a un alumne el rol local de professor en un fòrum per poder-lo moderar

El professor editor pot assignar el rol de professor no editor a un o més alumnes perquè puguin fer de moderadors i si es considera convenient poden avaluar la participació dels companys. El rol assignat és un rol a nivell local per tant no poden crear altres fòrums.


També podeu crear un nou rol en el vostre lloc Moodle. A partir de l'arquetipus Alumnat afegir els permisos que penseu necessita un alumne per poder moderar un fòrum. Cal tenir en compte que el rol el podrà assignar el professor editor a nivell d'un fòrum concret o dels fòrum d'un curs.

Assignar a un alumne el rol d'editor del calendari


Pot ser interessant fer col·laborar a l'alumnat en l'actualització dels esdeveniments relacionats amb un curs del Moodle. Per això caldrà crear un nou rol alumne que permeti editar el calendari.


Per crear el rol d'editor del calendari cal que feu els següents passos:

 • Afegir un nou rol: Administració del lloc | Usuaris | Permisos | Definir rols
 • Poseu el nom curt i el nom complet del rol
 • Seleccioneu els contextos Sistema i Curs
 • Poseu en el filtre calendari per accedir a les habilitats que heu de modificar
 • Heu de canviar l'habilitat managentries a permeti
 • Opcionalment podeu canviar l'habilitat managegroupentries a permeti
 • Per finalitzar feu clic en Crear aquest rol


Una vegada tenim el rol alumne editor de calendari aneu al vostre curs i feu els següents passos:

 • Habiliteu el calendari, si s'escau
 • Feu bloc Configuració | Administració del curs | Usuaris | Usuaris inscrits
 • En la columna Rol afegiu el rol Editor del calendari, fent clic en el més

Excepcions en els rols

En cada un dels contextos descrits podeu fer una excepció als rols definits en el sistema i que es poden assignar en el context en el que us trobeu.

En la definició d'un rol s'especifica en quins contextos el podeu assignar

En la imatge següent podeu veure la pantalla en la que es mostren els permisos que afectaran en el context tasca (una tasca concreta).
Per accedir-hi feu: Bloc Configuració | Administració de la tasca | Permisos.

En el filtre introduiu una paraula clau que tingui a veure amb el permís que voleu modificar. Si seleccioneu un dels rols, en el desplegable, es mostren els permisos del rol amb les diferents possibilitats que tenen, tal com es mostra en la imatge següent.


Per a més informació podeu consultar la documentació del Moodle en anglès