Apartat 4: Inscripció d'usuaris als cursosEls usuaris que estan donats d'alta en el lloc Moodle els podeu inscriure en els diferents cursos del lloc. De manera anàloga a l'autenticació d'usuaris en el lloc cal que com a administradors habiliteu els mètodes d'inscripció o matriculació que es podran aplicar als diferents cursos. Cada nou curs que es crea incorporarà les instàncies dels mètodes d'inscripció habilitats en el lloc Moodle en aquell moment.
En aquest apartat trobareu com administrar la inscripció dels usuaris i com inscriure usuaris als cursos.
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Com es poden inscriure participants a un curs de Moodle?
  • Com es poden veure els mètodes d'inscripció?

Mòduls d'inscripció


Els mòduls d'inscripció defineixen els mètodes d'inscripció habilitats en el vostre lloc Moodle.

Menú d'administració de comptes del Moodle

Menú d'administració de comptes del Moodle

Per habilitar un nou mòdul d'inscripció heu d'introduir els paràmetres corresponents i fer-lo visible.

A continuació teniu alguns dels mètodes d'inscripció que podeu fer servir en la inscripció d'alumnes al curs.

Inscripcions manuals

El connector d'inscripció manual permet als usuaris inscriure's de forma manual mitjançant un enllaç als paràmetres d'administració del curs per un usuari amb els permisos apropiats, com per exemple un professor. Aquest connector s'hauria d'habilitar, ja que altres connectors, com l'autoinscripció, el requereixen.

Accés de visitant

El connector d'accés de visitant només concedeix accés temporal als cursos, realment no inscriu els usuaris. Per defecte l'accés a visitant a un curs està deshabilitat, si voleu permetre aquest tipus d'accés cal activar el paràmetre Accés de visitant, Permet l'accés de visitants: SI. Un cop activat l'accés de visitants es pot generar una contrasenya per filtrar l'accés només per a les persones que la coneguin.

Autoinscripció

El mòdul d'autoinscripció habilita els usuaris per matricular-se en els cursos en què volen participar sense que hagi d'intervenir l'administrador del lloc o del curs. Per poder utilitzar aquest sistema cal que hagi estat habilitat el connector d'inscripció a nivell del lloc Moodle i configurat des de la configuració del curs. Els cursos que permetin l'autoinscripció poden estar totalment oberts o protegits per una clau d'inscripció que haurà de conèixer l'usuari per poder-se inscriure.

Sincronització d'una cohort

Per inscriure usuaris en un curs de manera sincronitzada cal afegir el mètode d'inscripció "Sincronització de cohorts". L'avantatge de fer servir aquest mètode és que els alumnes inscrits en el curs estaran actualitzats ja que el connector d'inscripció per cohorts sincronitza els membres de la cohort amb els participants del curs on està afegida.

Mètodes d'inscripció del curs

En el cas de la restauració de cursos a partir d'un backup no s'incorpora cap mètode d'inscripció. Si esteu atents, en un dels passos de la restauració es pot fer una marca per incorporar la inscripció manual.

Per consultar els mètodes d'inscripció habilitats per al curs feu: Curs | Usuaris | Mètodes d'inscripció i per consultar el mètode d'inscripció dels participants i inscriure usuaris feu: Curs | Usuaris | Usuaris inscrits

Podeu veure en la imatge els mètodes habilitats en el curs. Que es poden aplicar com a filtres
Per inscriure els usuaris amb inscripció manual feu:

  1. Administració del curs | Usuaris | Usuaris inscrits | Inscriviu usuaris.
  2. Seleccionar el rol amb el que voleu afegir els usuaris.
  3. Tria Seleccionar usuaris o Seleccionar cohort.
  4. Feu clic en el botó Inscriu els usuaris i cohorts seleccionats.
Menú d'administració de comptes del Moodle

Menú d'administració de comptes del Moodle

La inscripció d'usuaris la podeu fer seleccionant entre els usuaris registrats en el moodle un a un o bé a partir de les cohorts que teniu en el Moodle, ja siguin cohorts de sistema o cohorts de categoria. En el formulari d'inscripció podeu determinar si la inscripció dels usuaris té data de caducitat o no.

Menú d'administració de comptes del Moodle

Menú d'administració de comptes del Moodle

Administració d'usuarisPer accedir a l'administració dels usuaris d'un curs cal:

1. Seleccionar un curs amb el rol professor editor.
2. Seleccionar el botó Configuració i clicar l'opció més.

3. Seleccionar la pestanya usuaris.

Menú d'administració de comptes del Moodle

Menú d'administració de comptes del Moodle

Usuaris inscrits: Llistat dels usuaris inscrits en el curs
Grups: Vistes per a la gestió de grups i agrupaments del curs
Altres usuaris: Llistat d'usuaris no inscrits en el curs però amb rols heretats de contextos superiors.
Mètodes d'inscripció: Us dóna accés a l'edició dels paràmetres de personalització dels mètodes d'inscripció habilitats en el lloc moodle
Permisos: Us permet consultar i editar l'estat dels permisos de les capacitats per als rols locals.

Càrrega d'usuaris

En el moment de fer la càrrega de nous usuaris en el lloc Moodle podeu inscriure els usuaris en els seus cursos.
En la imatge següent podeu veure un exemple de full de càlcul en format csv en el que hi ha les dades per registrar usuaris (els camps requerits) i dades per inscriure els usuaris en els seus cursos.

Fitxer csv per registrar i inscriure usuaris en un curs

Fitxer csv per registrar i inscriure usuaris en un curs

Les quatre primeres columnes del fitxer són els camps requerits per poder carregar usuaris en el Moodle.

A continuació de la columna Password hi ha dues columnes que us permeten assignar els usuaris a cohorts. Les capçaleres de les columnes del full de càlcul no es poden repetir, per tant cada vegada que indiquem el camp al qual correspon la dada del registre s'afegeix un valor numèric. Així, si volem afegir alumnes a dues cohorts diferents necessitem dues columnes: cohort1 i cohort2, encara que hi hagi alumnes en 2 cohorts, altres en una i altres en cap. Cada cohort s'identifica amb l'id.

Els cursos i les cohorts han d'estar creats abans de la càrrega d'usuaris.

Per inscriure un usuari en un curs amb un rol local heu d'afegir la columna per al curs i la columna per al rol en aquest curs. Tant el curs com el rol s'identifiquen amb el nom curt que es pot consultar en els paràmetres del curs i en la definició de rols. Si el camp del rol el deixeu buit l'usuari s'inscriu amb el rol local d'alumnat.

També podem incorporar informació per fer els grups dintre d'un curs. Calen les columnes per indicar el curs: courseX i el grup: groupX. Si voleu afegir l'alumnat en més d'un grup haureu d'afegir les columnes course3 i group3, course4 i group4, …

En els camps course i role heu de posar el nom curt, i en les cohorts l'id, els podeu consultar en:

id de la cohort:
Configuració | Administració del lloc | Usuaris | Comptes | Cohorts
nom curt del curs:
Configuració | Administració del curs | Edita paràmetres
nom curt del role:
Configuració | Administració del lloc | Usuaris | Permisos | Definició de rols.

El fitxer csv és una bona eina de suport al manteniment d'usuaris però heu d'introduir correctament el format de les cel·les perquè en fer la càrrega el Moodle no doni error. Per exemple en el cas d'afegir usuaris a les cohorts fixeu-vos-hi que el camp id de la cohort té el contingut de la cel·la del csv.

Si els correus electrònics dels usuaris no són vàlids, feu servir el correu electrònic següent username@mail.invalid, d'aquesta manera, el sistema obviarà l'enviament de correu a aquests usuaris i, per tant, es millorarà el rendiment.

En cas que necessiteu inscriure alumnes en un curs i els alumnes ja estan donats d'alta en el lloc Moodle podeu simplificar el full csv. Com a camp requerit només és imprescindible el username, i per inscriure'ls en el curs heu d'afegir course1 i el role1 si el rol no és alumnat.

Inscriure un participant que s'havia donat de baixa

Si heu suprimit un alumne en un curs i el torneu a inscriure, teniu la possibilitat de recuperar les quaficacions.