Apartat 2: Rols en el Moodle


Una vegada els usuaris estan donats d'alta en el vostre lloc Moodle cal que els assigneu el rol que necessiten en cada context. Els contextos de Moodle són: sistema, usuari, pàgina d'inici, categoria, curs, bloc i mòdul d'activitat, en cada un d'aquests espais els responsables poden assignar els rols que siguin necessaris.


En aquest apartat trobareu com fer l'administració relacionada amb la creació i assignació de rols als usuaris del vostre lloc Moodle així com algunes de les aplicacions que en podeu fer al centre educatiu o a l'aula. Per a això podeu consultar els següents apartats:Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • En quins contextos es poden assignar rols als usuaris?
 • Com es poden personalitzar els rols del lloc Moodle?
 • Quines aplicacions dels rols es poden portar a l'aula?


Administració de permisos


L'administració de permisos permet administrar els rols que es poden assignar als usuaris del lloc Moodle. Podem diferenciar en general dos tipus de rols: rols globals i rols locals.
Els rols globals s'apliquen en el sistema: lloc Moodle i categories i els rols locals s'apliquen en cursos, activitats i blocs.

Administració d'usuaris

Administració d'usuarisPer accedir a l'administració de permisos feu:

Administració del lloc | Usuaris | Permisos

Política d'usuaris: Rols que s'assignen automàticament per garantir funcionalitats que no es poden assignar amb altres rols.

Definició de rols: Descripció i edició de rols del Moodle.

Assigna rols globals: Assignació de rols en context sistema.

Comprovar els permisos del sistema: Rol d'un usuari en el sistema.

Informació general de la capacitat: Rols que tenen assignada una capacitat específica.Rols en el Moodle

Un rol és un paquet de permisos que es defineix per a un context específic. Per exemple Professorat editor. Una capacitat és una funcionalitat, per exemple mod/forum:replypost. El permís és el valor de la capacitat en un rol determinat i el context de la capacitat és l'espai Moodle on s'ha d'assignar aquella capacitat. La combinació de rol i context determinen les capacitats que cada usuari pot fer en un lloc Moodle.

Cada capacitat té un context d'aplicació i és en aquest context en el que s'ha d'assignar el rol en el que la capacitat s'ha permés.
Per exemple, si l'administrador del lloc troba necessari que una part del professorat publiqui rúbriques en el lloc, heu de tenir en compte:
- la capacitat relacionada és moodle/grade:sharegradingforms
- el context d'aplicació és sistema
- cal un nou rol amb context sistema i la capacitat moodle/grade:sharegradingforms amb el permís permet
- des de rols globals assignar aquest nou rol al professorat que voleu permetre la publicació de rúbriques.

Els diferents rols es poden assignar en els següents contextos:

Contextos d'un lloc Moodle

Contextos d'un lloc Moodle

L'ordre dels contextos de la imatge es correspon amb la jerarquia del Moodle. Quan assigneu un rol en un context s'aplica en tots els contextos inferiors.

És important assignar els rols als usuaris en el context que ho necessiten. Els contextos estan organitzats de manera jeràrquica, per tant els rols tenen efecte en tots els contextos inferiors.

Per accedir als rols del lloc moodle feu:
Administració del lloc | Usuaris | Permisos | Definició de rols


Els rols estàndards o arquetipus que hi ha en el lloc Moodle són els següents:

Rols disponibles en el Moodle

Rols disponibles en el Moodle

És important dissenyar una bona política d'assignació de rols en el vostre lloc Moodle. La quantitat de tasques a realitzar per al manteniment d'un EVA pot ser molt important sobre tot quan el nombre d'usuaris augmenta així com l'ús que el professorat en fa. Com a administrador del lloc Moodle podeu crear nous rols amb permisos personalitzats i assignar-los a altres usuaris per tal de compartir la responsabilitat de les tasques a realitzar.

Per compartir la gestió del Lloc Moodle podeu assignar el rol de gestor de categoria en aquelles categories que tenen molta activitat.

Els rols de Gestor i Creador de cursos es poden assignar en el context de sistema, rols globals: lloc Moodle i Categoria. En la inscripció d'usuaris en un curs podeu assignar rols locals: Gestor, Professor editor, Professor no editor i Alumnat.


A més a més dels rols globals i els rols locals hi ha rols que el sistema assigna de manera automàtica. Són rols que agrupen funcionalitats que no tenen altres rols: convidat, usuari autenticat i usuari autenticat en la primera plana.

L'arquetipus de rol determina els permisos quan un rol es reinicia als valors per omissió. Convé no modificar els permisos d'aquests rols.

Els permisos són les definicions de capacitats. A continuació podeu veure els permisos del rol professor editor per a capacitats relacionades amb les tasques.

Exemple de permisos de capacitats

Exemple de permisos de capacitats


N'hi ha 4 tipus de permisos:

 • No definit
 • Permet - S'atorga el permís per a aquesta capacitat
 • Denega - Se suprimeix el permís per a aquesta capacitat, fins i tot en cas que s'hagi atorgat el permís en un context superior.
 • Prohibeix - Es denega completament el permís i no es poden definir excepcions en un context inferior (més específic).

Creació i modificació de rols

Podeu crear nous rols locals que estiguin accessibles des dels cursos de les diferents categories.

Per crear un nou rol heu d'anar a la definició de rols del lloc Moodle:

 1. Accediu a la llista de rols del lloc Moodle. Feu: Administració del lloc | Usuaris | Permisos | Definició de rols
 2. Afegiu un nou rol
 3. Completeu les dades del rol: noms, descripció, arquetipus del que hereta, context d'aplicació.
 4. Modificació de permisos per personalitzar el nou rol.


En els rols nous, ja sigui des de zero o duplicats cal que reviseu els permisos relacionats amb altres rols: Permís per assignar rols, Permís per redefinir rols i Permís per commutar rols.

En els rols nous o duplicats no hi ha permisos relacionats amb altres rols.

Exemples d'aplicació de l'assignació de rols en diferents contextos


A partir del rol Alumnat podeu permetre capacitats relacionades amb la gestió dels diferents mòduls d'activitats, per exemple:

 • Crear el rol Alumne moderador

Arquetipus: Alumnat
Modificacions: crear debats, editar i eliminar missatges.

 • Crear el rol Editor de calendari.

Arquetipus: Cap
Modificacions (permet els permisos):

 • moodle/calendar:manageentries (gestionar les entrades en el calendari del curs)
 • moodle/calendar:managegroupentries (opcional)
 • Crear el rol Qualificador.

Arquetipus: Alumnat
Modificacions: Permet qualificar tots els tipus d'activitats


Assignació de rols


Els usuaris per defecte que hi ha a un Lloc Moodle Àgora són el següents:

Exemple de permisos de capacitats

Exemple de permisos de capacitats

L'usuari admin administrador, un únic usuari administrador que permet configurar paràmetres avançats del lloc Moodle.
L'usuari adminXTEC, que permet a l'equip tècnic dels serveis d'Àgora resoldre incidències.
Aquests dos usuaris tenen assignat el rol global administrador. Un usuari només pot assignar permisos inferiors, per tant l'usuari admin de centre no pot assignar el permís d'aministrador a altres usuaris.

El rol administrador ha de configurar els paràmetres avançats del lloc Moodle. L'administració de les funcionalitats més ordinàries l'ha de fer els usuaris amb el rol global de gestor o professor editor en funció del context a administrar.

En les següents dues imatges podeu comparar el menú d'aministració del lloc que se li activa a l'admin i al gestor:

Administració del lloc de l'admin

Administració del lloc de l'admin

Administració del lloc del gestor

Administració del lloc del gestor

No s'haurien de fer servir els rols globals de manera generalitzada. D'aquesta manera podem evitar que es produeixin conflictes entre les configuracions del lloc i dels cursos.

Per assignar rols globals (Gestor, Creador de cursos) feu:

 • En el lloc: Administració del lloc | Usuaris | Permisos | Assigna rols globals | Escollir rol | Afegir usuaris
 • En una categoria o subcategoria: Seleccionar categoria | Assigna rols globals | Escollir rol | Afegir usuaris


Per assignar rols locals (Professor editor, professor no editor, alumnat) feu:

 • En un curs: Administració del curs | Usuaris | Usuaris inscrits


En el menú d'inscripció o matriculació d'usuaris en un curs s'assigna a la vegada un dels quatre rols possibles. Un mateix usuari pot tenir assignat més d'un rol. Fent clic en el símbol creu es poden assignar rols i grups als participants.

Rols locals que s'assignen als participants d'un curs

Rols locals que s'assignen als participants d'un curs

 • En una activitat: Seleccionar curs | Seleccionar l'activitat | Rols assignats | Escollir rol | Assignar usuaris

Les rutes descrites en l'assignació de rols fan referència als menús contextuals del bloc Configuració

Rols en els blocs laterals


Per assignar els rols en un bloc heu de d'activar l'edició del curs, i fer clic en la icona d'assignar rols.


Es mostra un missatge que us diu que no esteu autoritzats a assignar rols aquí, obvieu-lo. En el menú del bloc Configuració feu clic en Permisos.


En el cas dels blocs laterals podeu configurar tres permisos tal com podeu veure en la imatge. Feu clic en el més i seleccioneu el rol al que li voleu donar permís.

Si el que us interessa és que un alumne pugui afegir esdeveniments al calendari del curs, cal crear un nou rol i assignar-li a l'alumne en el context curs