Apartat 1: Perfil de l'usuari


La informació relacionada amb els usuaris autenticats en el vostre lloc Moodle es guarda en el perfil de l'usuari. Inicialment el perfil està format per una col·lecció de camps per defecte que es poden bloquejar i ampliar a d'altres personalitzats.


En aquest apartat trobareu la descripció dels camps del perfil de l'usuari i les opcions de modificació del perfil de que disposeu com a administrador del lloc Moodle. Per a això podeu consultar els següents apartats:Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Com puc editar el perfil?
  • Com es poden personalitzar els camps del perfil d'usuari?
  • És poden crear nous camps?
  • Quines aplicacions puc fer dels camps d'usuari?


Configuració del meu perfil

Per editar el perfil de l'usuari heu d'anar al vostre perfil i fer clic en "Editar el perfil"

Menú Configuració del meu perfilEl menú de l'usuari us permet:

Perfil: Accediu a tots els camps del perfil de l'usuari. Trobareu els camps per defecte del Moodle i els camps personalitzats afegits per l'admin. També podeu canviar la vostra contrasenya

Qualificacions: Us permet Un accés ràpid a la relació de cursos on esteu inscrits. Per a cada un dels cursos l'enllaç us porta a l'informe d'usuari

Missatgeria: Us proporciona accés als vostres missatges.

Preferències: Us permet configurar les preferències del compte, l'accés als blogs, repositoris i a les insígnies.


Camps del perfil de l'usuari

En el perfil d'un usuari del Moodle tenim accés a la informació que el sistema té de cada un dels usuaris. Els camps estan agrupats per categories, dades generals, imatge, interessos, dades opcionals i d'altres que com a admin del lloc necessiteu afegir.

En la següent imatge podeu veure els camps generals del perfil que pot consultar qualsevol usuari.

Fixeu-vos que hi ha camps que són obligatoris. En tots els mètodes d'autenticació es requeriran aquestes dades. Si l'autenticació la feu per càrrega d'usuaris amb full de càlcul amb format text csv, només els tres primers camps són requerits, en aquest cas la població i el país es copien de les dades del perfil de l'admin.

En els mètodes d'autenticació és possible blocar els camps perquè els usuaris no els puguin modificar una vegada els tenim revisats. Cal però modificar els paràmetres de cada un dels mètodes individualment. Per accedir al blocat dels camps cal que aneu a la gestió dels connectors d'autenticació, per a això feu Administració del lloc | Connectors | Autenticació

Per blocar camps del perfil en els comptes autenticats per servidor LDAP cal anar a l'apartat Mapatge de camps dels paràmetres d'aquest connector.

Els camps predefinits del perfil que podeu blocar són els següents:

És interessant que bloqueu els camps importants del perfil per controlar la validesa de les dades.

Creació de nous camps en el perfil

Per al desenvolupament de les tasques d'administració dels usuaris podeu afegir nous camps en el perfil. Els camps del perfil d'usuari els podeu fer servir per aplicar filtres i realitzar accions en grup i per configurar l'accés condicional a les activitats definides en els cursos.
Per configurar aquests camps cal accedir a l'Administració del lloc | Usuaris | Comptes | Camps del perfil d'usuari

Un camp que us pot ser útil és el nivell d'estudis que cursa l'usuari i la tutoria a la que pertany, per als alumnes. Els camps que estan relacionats els podeu agrupar en categories. Així en el nostre cas afegim una nova categoria, Curs escolar i en aquesta incorporem els camps: Curs, Nivell, Tutoria.

En la imatge teniu la vista de l'admin que li dóna accés a l'administració dels nous camps del perfil i com es veuen aquests camps en el perfil de l'usuari.

Si us fixeu podeu veure que el contingut del camp Curs té un enllaç. Un dels paràmetres específics dels camps tipus Camp de text és enllaç el qual us permet associar una URL al valor del camp de manera predeterminada. En aquest cas, l'enllaç porta a les dades generals del curs informades en el lloc web de l'Institut.

Per crear nous camps del perfil aneu a: Administració del lloc | Usuaris | Comptes | Camps del perfil d'usuaris

Primer podeu crear la nova categoria fent clic en el botó afegeix categoria. I a continuació per afegir els diferents camps seleccioneu el tipus de dades que hi contindrà.

Els nous camps permeten diferents formats: Camp de text, Casella de selecció, Data/hora, Menú d'opcions i Àrea de text.

Amb la definició dels paràmetres del nou camp podeu establir si es tracta d'un camp obligatori, la seva visibilitat, si són valors únics, la categoria del camp, entre d'altres.

Podeu crear un camp amb enllaç en el que els alumnes afegeixin l'adreça del seu portfoli. Fareu accessible el portfoli de l'alumne des del seu perfil.