Descripció dels blocs o els seus apartats

 • Guia dels materials Presenta l'estructura dels materials amb diferents tipus de pàgines (de conceptes, de procediments i d'aplicació a l'aula), els elements d'ajut a l'estudi pensats per a l'autoformació com icones, elements destacats, enllaços creuats, itineraris d'estudi segons el rol, …
 • El Moodle com a EVA Explica el concepte d'Entorn Virtual d'Aprenentatge, identifica l'entorn Moodle com a EVA i presenta els serveix que ofereix el Departament d'Ensenyament: Àgora i Alexandria.
 • L’entorn Moodle Tracta sobre aspectes generals de l'entorn Moodle d'Àgora com la cofiguració de la pàgina d'inici del lloc, la pàgina inicial de cada usuari la navegació pel lloc,…
 • Cursos. Creació i administració. Aquest bloc conté tots aspectes relacionats amb la creació i gestió dels cursos com: Afegir i editar cursos, tipus de cursos, còpia de seguretat, importació i restauració de cursos, Organització de cursos en categories,…
 • Recursos. Presenta els diferents recursos que es poden afegir en un curs del Moodle, aportant una taula per ajudar en la tria del recurs i posteriorment la utilitat i els mòduls de configuració de cadascun d'ells.
 • Activitats inicials. Presenta algunes de les activitats que es poden afegir en un curs del Moodle seleccionades segons la seva complexitat de generació i utilització. Disposa d'una taula per ajudar en la tria de l'activitat i descriu la seva utilitat i els mòduls de configuració de cadascuna.
 • Activitats avançades. Mostrarà activitats que resultem més complexes de configuració.
 • Avaluació i qualificacions. En aquest bloc s'aborden els diferents elements i paràmetres relacionats amb el seguiment de l'aprenentatge (sistema de compleció i restricció d'accés), l'avaluació i les qualificació de les activitats, i del curs, així com els informes per a l'alumnat i els professorat.
 • Personalització del lloc Moodle. La configuració del lloc Moodle permet personalitzar l'aspecte, els menús situats a la part superior i moltes altres aspectes tal com s'explica en aquest bloc. Dins d'aquest bloc també s'expliques els elements de configuració que afecten als cursos que es generin dins del lloc.
 • Sistema de fitxers. Compartir fitxers amb altres usuaris del lloc Moodle o dels cursos es pot fer penjant-los des del propi ordinador o des de repositoris on-line segons els que s'hi hagin habilitat per part de la persona que administra el lloc.
 • Usuaris. Bloc on es presenta els aspectes relacionats amb la inscripció i gestió d'usuaris, la definició de rols, la creació de grups i agrupaments i altres elements vinculats.
 • Guia per a l'alumnat d'Odissea. Es tracta d'un bloc específic per a usuaris de l'entorn de formació telemàtica del Departament d'Ensenyament Odissea tot i que es basa en aquest entorn pot resultar útil per a altres ja que molts aspectes són generals a tots els llocs Moodle.
 • Avís legal. Conté les referències d'autoria i llicències d'us.

Objectius d'aquests materials


 • Presentar les característiques del Moodle com a EVA.
 • Conèixer les possibilitats del Moodle per organitzar unitats didàctiques.
 • Promoure les funcionalitats del Moodle per fer el seguiment dels alumnes.
 • Configurar i administrar l'espai Moodle del centre docent.
 • Personalitzar l'aparença.
 • Conèixer estratègies per facilitar la gestió d'usuaris i cursos.
 • Proporcionar propostes per facilitar el mantenimentRequeriments tècnics


Per al correcte funcionament de les funcionalitats del Moodle 2 és necessari que els navegadors estiguin actualitzats. Les versions a partir de les que es dóna suport són: Firefox 4, Google Chrome 11, Internet Explorer 8, Safari 5 i Opera 9.


Fonts documentals i webgrafia