Què entenem per classe capgirada, invertida o flipped classroom?

Podem capgirar qualsevol classe?

Per entendre el concepte de classe capgirada hem de tenir en compte que la intenció és capgirar la classe tradicional on el professor/a fa l'explicació d'un tema, normalment utilitzant la pissarra, i posteriorment l'alumne realitza tasques d'exercitació. Finalment es realitzen exàmens per determinar el grau d'assimilació dels continguts estudiats.

https://www.pinterest.com/pin/170433167121622772/

És realment nova la metodologia de classe capgirada? Podem capgirar la classe sense tecnologies digitals?

Si només ens fixem en les tasques que s'encarreguen a l'alumne com a deures i les que es fan a l'aula, podem afirmar que la classe invertida no és cap novetat. Analitzem aquesta situació:

Professor/a: "Com a deures per demà heu de llegir les pàgines 45, 46 i 47 del llibre de text i respondre a les 4 primeres preguntes de la pàgina 54" Això és una classe capgirada?

En canvi si anem més enllà i utilitzem les diferents opcions que ens ofereixen les les tecnologies digitals actualment el fet d'invertir la classe pot suposar un canvi significatiu respecte del sistema de classe tradicional

Aula Flipper - Anthony Steed al bloc

https://steedie.wordpress.com/2012/05/24/how-to-flip-your-classroom/

Els paradigmes educatius que comencen a canviar? L'era digital ha suposat un canvi enorme en la forma com accedim a la informació. La resposta a gairebé qualsevol pregunta és ara al nostre abast amb un clic. Aquest accés aparentment il·limitat de la informació ha canviat irrevocablement la manera com els estudiants s'apropen al seu aprenentatge i seguiran fent-ho en el futur. Els professors simplement hem d'intentar mantenir-nos al dia!

Amb això al cap potser és hora de tornar a analitzar el paper de la classe en la dinàmica d'aprenentatge? Les escoles segueixen emprant un model basat en l'ensenyament de l'educació que implica el professor lliurament d'informació als seus alumnes. "Avui anem a aprendre sobre les estructures de mercat oligopòliques" es tradueix habitualment com … "Avui vaig a passar el temps limitat que tenim junts com professor i l'alumne li diu sobre les característiques d'un mercat d'oligopoli - Espero que li permet processar i donar sentit a aquesta informació en el seu propi temps, encara que faré una mica de temps cap al final de la lliçó per ajudar amb això. " ¿Sona familiar ?

Els mestres s'han d'esforçar per donar suport als estudiants en el seu aprenentatge i, en la seva major part, fer un molt bon treball de treball dins de les limitacions de temps i els números dels estudiants. Sembla poc probable que el nombre de la classe o de la quantitat de temps que aconseguim amb els nostres estudiants canviarà en un futur pròxim de manera que la pregunta és …. Hi ha una millor manera?

Fig. 1 - el model "tradicional" enfront del model d'aula "Flipper"

Universitat d'Amèrica han començat a adoptar l'enfocament aula voltejat i una forma d'eludir aquestes restriccions. El model d'aula capgirat implica el professor lliura l'element 'ensenya' fora de les aules. Els estudiants completen aquest element del seu aprenentatge abans d'assistir a la lliçó. Això permet al professor per passar més 1: 1 cop amb els estudiants en les classes de la consolidació del seu aprenentatge i que els permet progressar a tasques més desafiants ràpids. Sens dubte, molts de vostès que estan llegint això li pregunti què és el nou sobre aquesta idea? De fet, molts de nosaltres hem estat emprant un model 'capgirat aula "durant anys, l'establiment de la lectura o la investigació d'abans del lliurament d'un tema tasca (encara que sense el nom americanitzat elegant).

És la varietat i l'accessibilitat de la tecnologia moderna que ha fet de 'capgirar' l'aula una experiència més emocionant tant per als professors com per als estudiants. Els clips de vídeo, podcasts i blocs són només tres eines que es poden utilitzar amb eficàcia per lliurar una aula capgirat. Els estudiants solen ser més entusiasta sobre l'aprenentatge a través d'aquestes tecnologies que a través de la lectura d'un llibre de text tradicional i prendre notes (encara que crec que aquests mètodes encara mantenen un valor significatiu). D'altra banda, aquestes tecnologies sovint poden ser lliurats de manera efectiva a través d'aquests petits aparells molestos que semblen permanentment connectats a les palmes de les mans dels estudiants i tenen petits cables blancs que serpentegen des l'uniforme cap a l'oïda, el que significa que aquests recursos d'aprenentatge es pot emmagatzemar més còmodament i accedir a ho farà.

Per on començar?

El meu consell és començar a poc a poc. Seleccioneu una lliçó del seu esquema de treball per provar abans de pensar en el lliurament de tot un tema. A continuació, seleccioneu un mètode de lliurament. No hi ha "millor mètode" del lliurament - només el que és millor per a vostè. Alguns estaran familiaritzats amb la gravació de la seva pròpia veu o ells mateixos l'ensenyament en vídeo. Molts de nosaltres han escrit blocs per als estudiants. No obstant això, la bona notícia és que hi ha una gran quantitat de material de recursos disponibles a través de llocs com YouTube (l'excel·lent pajholden és molt recomanable per a l'economia). Pàgines de llibres de text es poden escanejar fàcilment i posar-se a disposició dels estudiants com de PDF, com notes llauna de lliçons. Powerpoint encara funciona perfectament bé malgrat el programa que s'està veient cada vegada més com la cura perfecta per a l'insomni. Si realment vol empènyer els límits programes com Go Animate!, Storify, CamStudio i Jing permetrà crear vídeo que es pot utilitzar per al contingut de la lliçó. El punt és utilitzar el que funcioni millor per a vostè i els seus estudiants. El més important és que tot el que vostè proporciona recursos els permet aprendre de forma independent.

Ara per al lliurament … ..

Ara que ha creat el seu recurs és el moment de donar-li als seus estudiants. Això s'ha de fer abans d'intentar cobrir el tema en una lliçó - en altres paraules, la informació ha de ser nou. Deixi en clar que s'espera per veure / escoltar / llegir el recurs i donar sentit a la informació per si mateixos. Ara per planificar la lliçó en si. L'ideal seria que tots els estudiants s'han compromès amb els materials, processat el que poden i arribar al seu lliçó amb preguntes. És possible que vulgueu alleujar en això al principi, proporcionant un 5-10 minuts recapitulació al començament de la lliçó. L'important és no per ensenyar-los el tema una altra vegada. Aquesta derrota el propòsit de donar la volta al saló de classes en el primer lloc. Jo recomanaria algunes preguntes bastida que donaran suport el seu progrés i actuar com una eina eficaç AFL perquè vegis el molt que han comprès. Vostè ha de trobar a tu mateix presentar amb un saló de classes molt diferenciades (creuem els dits). Els que no es van donar accés als materials o no comprendre plenament el contingut pot aconseguir suport addicional per part del professor, mentre que aquells que entén completament el contingut pot fer ràpidament el progrés en termes d'accés a les preguntes de nivell més alt des de gairebé l'inici de la lliçó i no han de passar els primers 15 o 20 minuts de temps preciós lliçó escoltant al professor explicar un tema que ja entenen completament. Jo podria treure a la llum aquesta frase ominosa "progrés excel·lent 'en aquest moment, però vaig a deixar que el lector!

La bellesa de l'aula voltejat és que permet que el professor s'allunyi de la funció tradicional d'instructor i ser més d'un "coach" en moviment d'un estudiant a la prestació de suport o orientació on es necessita. Això pot succeir per gairebé tota la lliçó - no només els últims 20 a 30 minuts, el que maximitza el temps que vaig aconseguir passar a treballar amb els nostres estudiants directament. L'altra gran cosa sobre com canviar el seu saló de classes és que els estudiants tinguin accés permanent a aquests recursos i així poden tornar a revisar després de la lliçó o com a part de la seva revisió.

Quines fases se segueixen en una classe capgirada?

En primer lloc hem de tenir en compte que amb la metodologia de classe capgirada s'acostuma a parlar de tasques fora de classe i tasques dins de l'aula. Aquesta diferenciació pot estar condicionada per l'horari de classe a l'ensenyament obligatori. No podem pretendre que l'alumne dediqui el 50% del temps d'estudi a treballar fora de classe i l'altre 50% dins de l'aula. Fins i tot es podria debatre sobre si cal encarregar deures a casa i quin tipus de deures.

http://www.theflippedclassroom.es/te-acabas-de-iniciar-en-el-flipped-classroom/

Independentment del lloc on es realitzin les activitats sí que podem definir un seguit de tasques que configuren la seqüència de la classe capgirada:

  1. Preparar les tasques que l'alumne farà de manera individual amb ajut de la tecnologia digital. Enregiatrament o selecció de vídeos, preparació de presentacions, plantejament de cerques guiades a Internet, proposta d'observació de l'entorn proper, propostes d'activitats d'exercitació,…
  2. Comunicació a l'alumnat de les tasques preparades prèviament pel professor.
  3. Realització per part de l'alumne de les tasques de manera individual.

Com han de ser les activitats prèvies al treball "dins de l'aula"?

Motivadores, que generin paradoxes de contradicció o de buit (veure vídeo: Jorge Wagensberg Minut 2:17 a 4:57) https://youtu.be/itsRN5E5gR4?t=2m17s

Les tecnologies digitals faciliten la classe capgirada?

Per capgirar la classe és imprescindible que els alumnes treballin a casa (facin deures?

Es pot aplicar la metodologia classe capgirada a qualsevol nivell educatiu o és més adient per a nivells d'ensenyament postobligatori?

Quines aplicacions digitals faciliten la realització de classes capgirades?

La classe capgirada suposa un canvi de rols dins i fora de l'aula? fins a quin punt? el docent continua dirigint el procés d'aprenentatge, definint les activitats i els recursos utilitzats, la selecció dels temes o continguts a treballar, els objectius, etc.