Ús de l'OBS per transmetre videoconferències en directe a través de YouTube

Introducció

En aquest apartat es mostrarà la configuració del programa OBS per transmetre en directe una videoconferència a través de la plataforma Youtube.

Actualment existeixen molts sistemes per fer videoconferències. Les versions més bàsiques d'aquests sistemes no permeten la participació massiva d'usuaris. Tampoc permeten l'emissió en directe (streaming) la qual cosa limita el nombre de persones que poden veure la videoconferència.

En aquest sentit, la combinació d'aquests sistemes de videoconferència amb el programa OBS permet arribar a tothom ja que no hi ha cap limitació pel que fa el nombre d'accessos que es realitzen a l'emissió en directe.

No oblidis que:

La videoconferència es fa servir per facilitar la interacció entre els ponents. La transmissió cap a Internet (a la plataforma Youtube en aquest cas) s'utilitza per arribar al públic en general ja que no hi ha cap limitació pel que fa el nombre de connexions.

OBS utilitza el protrocol RTMP per fer les transmissions la qual cosa possibilita la transmissió en directe a més de 50 plataformes de streaming.

Configuració del programa OBS per transmetre videoconferències

Creació d'escenes

Les escenes permeten definir tot allò que es veurà a la pantalla: imatges, vídeos, imatges, caràtules, etc. Es poden preparar diferents escenes i alternar-les. Es poden definir tantes escenes com siguin necessàries.

- Per crear més escenes, només cal clicar al símbol + per crear-ne una de nova.

- Les fletxes permeten modificar l'ordre en el qual es troben les escenes.

Orígens

Els orígens són una part important de l'OBS ja que permeten indicar al programa allò que ha de capturar (escriptori, webcam, àudio, font multimèdia, etc) per transmetre-ho posteriorment per Internet o bé enregistar-ho localment.

Primer de tot, s'ha d'accedir al sistema de videoconferència (normalment es fa amb un navegador web). Un cop s'ha iniciat la sessió al sistema de videoconferència, s'ha de configurar uns orígens a dins d'una escena de l'OBS. Per poder transmetre per Internet (en aquest cas YouTube) calen definir els orígens següents: Captura de finestra i Captura de l'àudio de sortida.

Si es vols transmetre en directe des del programa OBS es recomana que no es participi de forma activa en la videoconferència, és a dir, s'inicia la videoconferència amb la càmera i el micròfon tancats per tal d'evitar interferir-hi.

Captura de finestra

Per agafar les imatges de la videoconferència, des de l'OBS cal capturar la finestra del navegador amb el que s'ha iniciat la sessió. Així doncs a dins de la finestra "Orígens" s'hi afegeix l'origen Captura de finestra :

La relació d'orígens que es mostra pot variar lleugerament entre els diferents sistemes operatius. A la imatge següent es poden veure dues captures de pantalla que corresponen als sistemes operatius Linkat i Windows:

Linkat:

Windows:

Tot seguit, és necessari assignar una etiqueta descriptiva per a la captura de pantalla (p.e. videoconferència).

Com es pot veure a la figura següent, el programa OBS mostra les diferents aplicacions i objectes que troben a l'escriptori de l'ordinador. De les diferents aplicacions, cal escollir la finestra del navegador que té oberta la sessió amb el sistema de videoconferència. En aquest cas, s'ha seleccionat el navegador Mozilla Firefox:

El procediment que es descriu en aquest apartat és independent del sistema de videoconferència triat. Per il·lustrar l'exemple, s'ha escollit el sistema de videoconferències Jitsi Meet que és lliure.

Cal recordar que s'ha d'iniciar la sessió al sistema de videoconferència per obtenir-ne les imatges.

Amb aquest origen definit, el programa OBS pot enregistrartot allò que passa a dins del navegador i ho mostrarà a la finestra Vista prèvia de l'OBS:

És possible que la captura que es faci no tingui la mateixa mida que la resolució de pantalla escollida per a l'OBS. Així doncs, la captura de pantalla es pot redimensionar per tal que encaixi perfectament a la pantalla. Només cal anar al menú: EditaTransformaAjusta a la pantalla per ajustar la mida:

Captura de l'àudio de sortida

Abans d'enregistar l'àudio de la videoconferència, és necessari treure totes les notificacions i sons del sistema operatiu. És important també tancar el micròfon a nivell del sistema operatiu i, a dins del navegador que s'utilitza per fer la videoconferència, s'ha de tancar el micròfon i la webcam.

Tot seguit s'ha d'afegir a l'escena un altre origen. En aquest cas, s'ha d'afegir la Captura d'àudio de sortida que permet enregistrar l'àudio de la videoconferència:

Quan s'afegeix aquest origen a l'escena, es mostra una pantalla que permet definir una etiqueta per a aquest origen (p.e. es pot utilitzar l'etiqueta: àudio videoconferència).

Després de crear aquest origen, el programa OBS mostra els diferents dispositius de so que té l'ordinador. Dels dispositius llistats, cal escollir-ne el que es farà servir durant la transmissió:

Linkat:

Windows:

Tot seguit es mostra l'escena amb els diferents orígens configurats:

Un cop configurada l'escena, si es vol transmetre la videoconferència, caldrà passar l'escena que es troba a la finestra de Vista prèvia a la finestra Programa. Aquest canvi es realitza mitjaçant el botó Transició que es troba enmig de la pantalla de l'OBS.

Per verificar que, realment s'està enregistrant l'àudio de la videoconferència, cal mirar el vúmeter corresponent a la captura d'àudio de sortida. Els vúmeters apareixen a dins de la finestra Mesclador d'àudio. En aquesta finestra, només apareixen els nivells d'àudio dels dispositius que s'estan transmetent (finestra Programa) i no pas de l'escena que hi ha a la vista prèvia.

Finalment, per tal que Youtube faci l'emissió en directe, cal anar amb el navegador a Youtube Studio i clicar botó Emet en directe. El procediment el trobareu descrit a l'apartat Transmissió en directe cap a YOUTUBE

A l'animació següent es pot veure tot el procés descrit en aquest apartat: