Utilització de dispositius mòbils com a càmera

Configuració del dispositiu mòbil

Utilitzarem dispositius mòbils (telèfons mòbils o tauletes) amb sistema operatiu Android. És recomanable que la wifi d'aquests dispositius suportin la banda de 5GHz, així assegurem un millor flux de dades.

Cal instal.lar l'aplicació IP Webcam en tots els dispositius que faran l'emissió.

Configuració bàsica de l'aplicació

Deixarem per defecte la majoria d’opcions i només ens fixarem en:

  • Video preferences
  • Audio mode

Video preferences


Video resolution - 1280 x 720

Foto resolution - 1920 x 1080

Quality - 80 (De manera predeterminada, la qualitat del streaming és de 50. Per tal de millorar-la proposem augmentar-la a 80. En funció de l’ample de banda es pot decidir deixar-ho a 50 o augmentar-ho).

Video orientation - Landscape

FPS Limit - 25. Per defecte 30. Proposem baixar-ho a 25 fps) (FPS vol dir Nombre d’imatges que apareixen per segon)

Focus mode - Auto, manually triggered

Flash mode - default

Antibanding - Auto


Audio mode


Enabled - Si el dispositiu fa de càmera i de micro.

Disabled - Si el dispositiu només fa de càmera.

Audio only - Si el dispositiu només fa de micro.

(De forma predeterminada, es marcarà l'opció "Enabled").


Start server

Ens proporciona la IP del mòbil i el port que haurem d'escriure quan configurem el programa d'emissió (OBS). A partir d’aquest moment el mòbil ja pot començar a emetre.


Controlar la càmera del dispositiu mòbil des del navegador

Un cop iniciada l'emissió amb l'aplicació IP Webcam, no podrem interaccionar amb la càmera del dispositiu. Es pot gestionar la càmera del dispositiu mòbil si s'obre un navegador web i s'escriu la URL proporcionada (http://192.168.x.x:8080). Aspectes com el zoom, la qualitat de la imatge, la selecció de la càmera, etc es poden modificar des del navegador.

Ús de l'OBS amb dispositius mòbils

És important prendre nota de l'adreça IP i el port que proporciona l'aplicació IP Webcam ja que es faran servir per definir la font d'àudio i de vídeo del programa OBS.

El programa OBS funciona molt bé juntament amb el reproductor de vídeo VLC. En el cas de Windows, la versió de VLC que s'instal·li ha de correspondre amb l'arquitectura de Windows. Si el sistema operatiu és de 64 bits, la versió del VLC ha de ser de 64 bits també.

En el cas de Linkat, el programari VLC ja ve instal·lat de sèrie.

Per anar més ràpid, es pot accedir directament amb el navegador a les URLs següents:

http://192.168.x.x:8080 → Accés a la interfície web de l’ipwebcam. http://192.168.x.x:8080/video → Accés directe al vídeo del mòbil. http://192.168.x.x:8080/shot.jpg → Accés al darrer fotograma capturat. http://192.168.x.x:8080/audio.wav → Stream d'àudio en format wav. http://192.168.x.x:8080/focus → Activa el focus de la càmera. http://192.168.x.x:8080/nofocus → Allibera el focus de la càmera.

Si es disposa de més d'un dispositiu mòbil, només caldrà apuntar les IPs de cada dispositiu i definir tantes fonts de vídeo i d'àudio com dispositius mòbils s'estiguin fent servir.

Un cop es té en marxa l'IP Webcam, cal anar al programa OBS i crear, dins d'una escena, una font de vídeo i una d'àudio que permetin connectar amb el dispositiu mòbil.

Per utilitzar el dispositiu mòbil com a càmera web i font d'àudio, cal fer servir aquestes les URLs següents:

Font de vídeo:

http://192.168.x.x:8080/video

Font d'àudio:

http://192.168.x.x:8080/audio.wav

Per fer-ho, es crearan dos orígens nous amb l'Origen de vídeo VLC:

A la captura següent es mostra com queda la configuració del dispositiu mòbil un cop creada la font mitjançant l'Origen de vídeo VLC:

En aquest vídeo es mostra pas a pas com configurar els orígens de VLC necessaris per fer servir el dispositiu mòbil com a càmera IP:

Recorda que, un cop configurat el mòbil com a càmera, s'ha de prémer el botó Transició per passar la imatge des de la finestra Vista prèvia a la finestra Programa. Un cop fet això, caldrà prémer el botó Inicia la transmissió