Videoconferència amb el programari OBS

Actualment hi ha una necessitat cada cop més important per poder emetre cap a Internet i poder arribar al màxim nombre de persones. Tot i que hi ha solucions de videoconferència, aquestes solucions tenen un límit pel que fa el nombre de participants. En aquest sentit, l'ús de la plataforma Youtube conjuntament amb el programari de realització OBS presenten un avantatge ja que no hi ha restriccions pel que fa el nombre de participants. A més a més, OBS és una eina molt potent que permet combinar diferents fonts multimèdia la qual cosa el fa una eina molt interessant per emetre contingut cap a Internet.

Per poder fer aquestes emissions en directe, es tractaran els punts següents:

Per fer les videoconferències és convenient que l'ordinador disposi d'una càmera web o webcam.