Emissió en directe des de YOUTUBE

Configuració de Youtube

Youtube permet fer emissions de vídeo en directe des d'un ordinador a través de la pàgina Studio-Youtube.

Per posar en marxa un canal de YouTube, cal tenir un compte de Google. Tots els docents disposen d’aquest canal mitjançant el correu XTEC.

Quan es crea un canal a YouTube, no es pot emetre de forma immediata. S'haurà d’esperar 24 hores fins que s'autoritzi el canal a YouTube. En primer lloc, s'haurà d’accedir al correu XTEC i després anar a YouTube.

Si s'activa per primer cop l'emissió en directe, Youtube demana el número de telèfon per verificar el compte. Es tracta doncs d'un mecanisme de seguretat de Youtube.

Les pantalles que es mostren són les següents:

En primer lloc, cal anar a l'adreça de YouTube i identificar-se com a usuari XTEC (és usuari Google). Un cop autenticat, cal anar a la icona de la càmera que es troba a la part superior dreta de la pantalla i clicar a Emetre en directe:

En aquest moment, s'obre una pantalla que permet crear el canal de Youtube. S'haurà d'emplenar les dades corresponents a aquest canal (Títol, tipus d'emissió, descripció del canal, etc).

Youtube permet fer emissions en directe des de la càmera web de l'ordinador. Es tracta d'una solució senzilla que només permet una font de vídeo (en aquest cas la càmera web). En aquest sentit, OBS es presenta com una solució més completa ja que permet combinar, no només el vídeo d'una càmera, sinó que permet combinar diverses càmeres, fonts multimèdia, mostrar l'escriptori de l'ordinador, mostrar el contingut del navegador (p.e. per fer un webminar), etc.

Pel que fa el tipus d'emissió, n'hi ha de tres tipus:

  1. Pública: l'emissió es publica al canal de Youtube.
  2. Oculta: No es publica al canal. Només es pot accedir si es disposar de l'enllaç corresponent.
  3. Privada: només pot veure l'emissió l'usuari.

Si es vol habilitar el xat durant l'emissió en directe, cal respondre: No, no s'ha creat per a nens a la pregunta obligatòria: Aquest vídeo s'ha creat per a nens:

Finalment, es pot programar l'emissió per a una data concreta:

Tot seguit, es mostra una altra pantalla on hi ha la clau per poder emetre des del programa OBS:

En cas d'haver marcat que l'emissió no s'ha creat per a nens, es mostra el xat a la banda dreta de la pantalla. En cas que els assistents vulguin participar al xat, caldrà que es validin amb el seu usuari de Google.

A continuació es mostra la seqüència seguida fins ara:

Configuració d'OBS

Un cop configurat Youtube, cal configurar l'emissió en directe cap a Youtube des del programa OBS.

És necessari obrir el programa OBS, anar al botó Configuració i escollir l'opció Directe. En aquest apartat, s'ha d'escollir quin servei es vol fer servir (en aquest cas s'escollirà Youtube) tot i que OBS és compatible amb d'altres serveis o xarxes socials. Se selecciona Youtube com a servei i s'introdueix la clau obtinguda del canal Youtube que s'ha preparat.

A continuació es mostra la seqüència seguida fins ara:

Per iniciar la transmissió en directe, cal primer prémer el botó de transició ja que aquesta opció permet enviar cap a Internet l'escena que correspongui, és a dir, permet escollir quina és l'escena que es vol emetre i que es visualitza a la pantalla Vista prèvia:

Ara l'escena escollida es pot veure a la finestra Programa ubicada a la part dreta de la pantalla de l'OBS. Arribat a aquest punt, el programa OBS ja està preparat per fer l'emissió en directe. Així doncs, caldrà prémer el botó Transmissió per tal que l'emissió es faci cap a Youtube.

Finalment, per tal que l'emissió es vegi des de Youtube, cal anar al navegador (on es té la sessió oberta a Youtube Studio) i clicar al botó Emet en directe:

Si es vol obtenir la URL d'emissió del vídeo, només cal clicar a la fletxa que hi ha al costat del boto "Emet en directe" i s'obtindrà la URL per poder-la compartir: