Configuració de l'OBS per transmetre/enregistrar amb una càmera web

Creació d'escenes

Les escenes permeten definir tot allò que es veurà a la pantalla : imatges, vídeos, imatges, caràtules, etc. Es poden preparar diferents escenes i alternar-les. Es poden definir tantes escenes com siguin necessàries.

- Per crear més escenes, només cal clicar al símbol + per crear-ne una de nova.

- Les fletxes permeten modificar l'ordre en el qual es troben les escenes.

Orígens

Els orígens són la part més important de l'OBS ja que permeten indicar a l'OBS allò que ha de capturar per pantalla: escriptori, webcam, àudio, font multimèdia, etc.

Vídeo

Per afegir una càmera web com a origen cal fer el següent:

  1. Triar una escena i clicar +
  2. Seleccionar l’opció: Dispositiu de captura de vídeo
  3. Crear/seleccionar l'origen: aquí s'assigna una etiqueta a la webcam
  4. Se selecciona la webcam dels diferents dispositius que apareixen

Tot seguit es mostra amb més detall les diferents opcions que apareixen a dins d'aquest apartat:

Per utilitzar una càmera web (webcam) com a origen, se selecciona Dispositiu de captura de vídeo. Un cop definit l'origen, es mostra a la banda esquerra un requadre amb la imatge que es captura. La finestra esquerra correspon a la vista prèvia. La vista prèvi és important ja que es poden visualitzar les diferents escenes sense que això s'emeti cap a Internet o bé quedi enregistrat.

Un aspecte important a tenir en compte és que la finestra amb la imatge que es captura de la webcam es pot redimensionar. Dins del menú: Edita→ Transforma es troben opcions que permeten centrar la captura, ajustar-la, etc .

Àudio

Per finalitzar, caldrà definir a dins de la mateixa escena, una font d'àudio. En aquest sentit, si es vol utilitzar el micròfon integrat a l'ordinador portàtil, caldrà afegir l'origen Captura d'àudio d'entrada. Quan se selecciona aquest origen, surt la possibilitat de triar la font ja existent Mic/Aux. Aquesta font correspon al micròfon integrat de l'ordinador portàtil.

Dins de la mateixa escena hi ha la càmera web de l'ordinador portàtil enregistrant el vídeo i el micròfon de l'ordinador enregistrant l'àudio. Ja es té tot a punt per començar a emetre per Internet (o bé enregistrar la sessió).