Videoconferència amb el programari Jitsi Meet

El servei Jitsi Meet és una eina gratuïta i multiplataforma que permet fer videoconferències en grup a través d'Internet. No cal crear cap compte ni instal·lar res a l'ordinador. Funciona a través del navegador. Per a dispositius mòbils, disposa d'aplicacions per a Android i iOS.

No hi ha límit pel que fa el nombre de participants (depèn només de la capacitat del servidor i de l'ample de banda disponible).

Es tracta d'un sistema de videoconferència molt senzill d'utilitzar.

Les videoconferències són una eina molt útil quan s'ha d'interaccionar amb tots els participants. No obstant presenten un seguit de limitacions com ara el nombre màxim de participants, micròfons oberts, etc. Ara bé, si les videoconferències es combinen amb una emissió en directe cap a una plataforma d'emissió en directe com ara Youtube, aquestes limitacions desapareixen.Així doncs, es proposa de fer servir únicament la videoconferència per als ponents, la visualització i la interacció es faria a través de la plataforma Youtube.

Per poder fer aquestes emissions en directe, es tractaran els punts següents:

Per fer les videoconferències serà necessari que l'ordinador disposi d'una càmera web o bé disposar d'un dispositiu mòbil.