Servei al núvol: OwnCloud

Owncloud és un servei d'allotjament d'arxius multiplataforma en el núvol. El servei permet als usuaris emmagatzemar arxius en línia, sincronitzar-los entre ordinadors i compartir-los amb d'altres usuaris del servei.

El client d'Owncloud permet als usuaris deixar qualsevol arxiu en una carpeta predeterminada. Aquests arxius se sincronitzen al núvol i a tots aquells ordinadors que tinguin instal·lat el client d'Owncloud. Els arxius dins la carpeta predeterminada poden ser compartits amb d'altres usuaris o bé ser accedits des de la pàgina web del servei Owncloud. A més a més, els usuaris poden pujar fitxers al servidor i descarregar-los directament a un ordinador a través d'un navegador web.

Owncloud a la Linkat edu 11.4 Servidor de centre

Owncloud s'incorpora com a nova funcionalitat al servidor de centre de la Linkat edu 11.4. La seva instal·lació es realitza durant el procés d'instal·lació del servidor. Per iniciar una sessió, s'ha d'obrir un navegador, escriure la IP del servidor de centre i connectar-se al port 10443.

Per connectar-se al servei Owncloud del servidor de centre Linkat edu 11.4, cal escriure la URL següent:

https://192.168.0.240:10443


Per treballar amb el servei al núvol, només s'ha d'iniciar la sessió amb un usuari que ja estigui donat d'alta al servidor de centre.

Al servidor Linkat edu 11.4 es poden crear nous usuaris fent servir el mòdul User and Group Management del YaST.

Administració de l'Owncloud

Tot i que el servei Owncloud és totalment operatiu després de fer la instal·lació del servidor de centre, és necessari definir la contrasenya de l'usuari admin que administra l'Owncloud. Per definir aquesta contrasenya, dins de la carpeta Eines d'administració hi ha una icona (Owncloud password) que permet definir, sempre que es vulgui, la contrasenya de l'usuari admin.

És important que, abans de definir la contrasenya de l'usuari admin, s'hagi accedit prèviament al servei Owncloud amb el navegador. Això evita que el servei ownlcoud entri en manteniment.

Un dels problemes que es pot presentar a l'hora d'accedir per primera vegada al servei OwnCloud és l'activació del mode de manteniment. Per solucionar aquest problema, s'ha d'editar el fitxer /srv/www/htdocs/owncloud/config/config.php i modificar la línia de mode manteniment a false:

'maintenance' => false,

Si es refresca la web de l'Owncloud, ja es podrà accedir correctament al servei.

Idioma

A l'Owncloud es pot modificar l'idioma de la interfície web i predeterminar el català com a idioma principal. Per fer aquest canvi, l'usuari haurà d'iniciar una sessió, fer clic a sobre del desplegable que hi ha a la part superior dreta de la pantalla i entrar dins de l'apartat Personal. A la pàgina que s'obre, apareix l'opció per canviar l'idioma de la interfície web de l'Owncloud.

Tot i que es pot treballar a través de navegador, existeixen clients d'Owncloud per a plataformes GNU/Linux, MAC i Windows. A més a més, també hi ha clients per a dispositius mòbils: Android i iOS. Per accedir a aquests clients d'Owncloud, es recomana visitar la web: http://owncloud.org/install/

Linkat edu 11.04: Es recomana accedir al servei Owncloud mitjançant un navegador web. El client d'Owncloud per a openSuSE 11.4 no gestiona correctament els certificats SSL i per tant no permet accedir al servidor.


Linkat edu 12.04: El client d'Owncloud es troba als repositoris de la Linkat. Per instal·lar-lo, només cal cercar el paquet owncloud-client als repositoris (es pot fer servir l'eina Synaptic). És important refrescar el repositori abans de fer la cerca del paquet. El procés d'instal·lació del paquet owncloud-client es pot veure en el vídeo següent:


Ubuntu 12.04: Per instal·lar el client d'Owncloud en Ubuntu cal afegir un nou repositori. Per afegir-lo, cal excutar com a root les ordres següents:

1- wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/devel/xUbuntu_12.04/Release.key
2- apt-key add Release.key
3- echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/devel/xUbuntu_12.04/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud-client.list
4- apt-get update
5- apt-get install owncloud-client

Vídeo: Configuració del servei OwnCloud


En aquest vídeo es mostra com configurar el servei OwnCloud al servidor Linkat.

Vídeo: Ús del servei OwnCloud

En aquest vídeo es mostra com accedir amb el navegador web al servei OwnCloud.