Servei centralitzat d’impressió i seguiment de les impressions fetes

El servidor Linkat pot compartir les impressores per xarxa i tenir, d'aquesta manera, un control de les impressions fetes per la resta d'ordinadors de l'aula. Per poder fer servir aquesta funcionalitat, caldrà conèixer els elements següents:


  1. Ús del programa ReportCUPS
  2. Instal·lació d'una impressora al servidor
  3. Compartició de la impressora en xarxa
  4. Configuració del client CUPS en estacions de treball Linkat edu 12.04

El servidor de centre disposa de les eines necessàries per compartir impressores per utilitzar-les de forma centralitzada. A més a més, l'eina ReportCUPS permet obtenir estadístiques d'ús.

ReportCUPS

L'aplicatiu Reportcups permet l'anàlisi de les impressions realitzades des del servidor de centre. Si les impressores definides al servidor de centre es comparteixen per a la resta de la xarxa local, es podrà aconseguir un registre de les impressions fetes per totes i cadascun dels ordinadors que formen part de la xarxa local.


L'aplicatiu ReportCups es pot executar des del menú: Aplicacions → Sistema → Monitor → ReportCUPS


Una vegada iniciat el programa, es demana el fixer de registre que es vol analitzar. De forma predeterminada es troba definit el fitxer page_log i només s'ha de fer clic al botó D'acord.


L'informe que genera ReportCUPS és semblant al que s'ensenya tot seguit:


L'informe que fa el programa ReportCUPS es pot desar a l'escriptori. Només cal tancar el navegador i apareixerà un quadre informatiu demanant si es vol desar l'informe o no.

Configuració d'impressores al servidor Linkat

La instal·lació d'impressores al servidor Linkat edu 11.4 es fa a través del mòdul Impressora del YaST. Al següent vídeo es mostra com es configura una impressora de xarxa JetDirect.

Compartició d'impressores i anàlisi de logs amb ReportCUPS

Al vídeo següent es mostra com compartir les impressores a través de la xarxa i com fer servir el programa ReportCUPS. Per fer la demostració, s'ha fet servir una impressora genèrica PDF. Per disposar d'aquesta impressora PDF s'ha instal·lat el paquet cups-pdf tal i com es pot veure al vídeo.

Impressió centralitzada des d'Ubuntu

Finalment, cal configurar els clients Linkat edu 12.04 perquè facin ús de la impressora definida al servidor de centre. Només s'ha de configurar el servei CUPS perquè la Linkat edu 12.04 vegi totes les impressores del servidor. Es tracta doncs d'un procés que es realitza només un cop. A mesura que es vagin instal·lant impressores al servidor, els clients Linkat edu 12.04 les aniran veient amb la qual cosa es redueix temps pel que fa el manteniment de l'aula.

Vídeo

En aquest vídeo es mostra com configurar els clients Linkat edu 12.04 per fer ús de les impressores del servidor Linkat edu 11.4.