Còpies de seguretat del servidor Linkat edu 11.4

Servei de muntatge d'unitats Remmount

Remmount és un servei que facilita el muntatge de discs durs de xarxa (samba) o USB. La finalitat d'aquest servei és la de facilitar el muntage de discs durs externs per fer-los servir amb el programa de còpies de seguretat Back in Time.

Configuració del servei Remmount

Per configurar el servei Remmount, s'han creat dos scripts (un per a recursos de xarxa (SAMBA) i un altre per a dispositius USB) que es troben disponibles a la carpeta d'Eines d'administració de l'usuari lnadmin:

Configuració de Remmount per a recursos SAMBA:

Per utilitzar un disc dur de xarxa com a disc per fer còpies de seguretat, caldrà fer doble clic a sobre de la icona Unitat SAMBA per remmount. Caldrà configurar els paràmetres següents:

  1. Nom del fitxer que contindrà el recurs samba. Exemple: unitat_T
  2. Host on està el recurs SAMBA. Exemple: 127.0.0.1
  3. Nom del recurs SAMBA. Exemple T
  4. Nom de l'usuari que te permisos per muntar el recurs: Exemple linkat
  5. Contrasenya de l'usuari.

Un cop configurat el servei Remmount, apareix el quadre següent:

A la carpeta recursos_REMMOUNT es pot veure que s'ha generat un fitxer que conté la configuració del servei Remmount:

Per comprovar que la unitat es troba muntada, caldrà obrir un terminal i executar l'ordre:

Es pot comprovar que, efectivament, s'ha muntat la unitat:

El servei Remmount munta els dispositius al directori /mnt

Configuració de recurs USB:

Per configurar un disc dur extern USB, el procediment és molt semblant a la configuració d'unitats SAMBA. Caldrà executar la icona Unitat USB per REMMOUNT i respondre les preguntes següents:

  1. Nom del fitxer: Exemple USB_1
  2. Nom de l'etiqueta del dispositiu USB: Exemple usb_natura
  3. Tipus de filesystem del dispositiu: els sistemes de fitxers més habituals són: ext3/ext4, ntfs, vfat

Un cop introduïda la informació, apareixerà el quadre informatiu següent:

A la carpeta recursos_REMMOUNT es pot veure que s'ha generat un fitxer que conté la configuració del servei Remmount:

Els fitxers que contenen la configuració del servei Remmount es generen a la carpeta recursos_REMMOUNT continguda dins de la carpeta Eines d'administració. Aquesta fitxers es poden esborrar i modificar en cas d'error durant el procés de configuració, etc.

Programari: Back in Time

L'aplicació Back in Time és una eina que permet realitzar còpies de seguretat dels fitxers i carpetes del servidor d'una forma senzilla.

L'accés al programa Back in Time es pot fer a través del menú:

Aplicacions → Sistema → Còpia de seguretat → Back in Time (root)


L'usuari lnadmin pot obrir l'aplicatiu (com a root) des de l'accés directe que hi ha dins de la carpeta Eines d'administració de l'escriptori.

Si s'obre la icona Backintime, apareix la pantalla següent:

Inicialment apareix el Main profile (perfil principal) com a perfil seleccionat de forma predeterminada. Amb el botó Nou es poden crear nous perfils de còpies de seguretat.

A l'apartat Where to save snapshots es tria el directori on es desaran les còpies de seguretat o spnapshots. Es pot triar la unitat muntada pel servei Remmount a la carpeta /mnt/

L'aplicatiu Back in Time només pot fer còpies de seguretat a un directori prèviament muntat. És per aquest motiu que, per fer les còpies de seguretat en un dispositiu USB o bé en un disc de xarxa, s'haurà de configurar prèviament el servei de muntatge d'unitats Remmount.

A Shedule es tria quan s'ha de realitzar la còpia o snapshot. Hi ha diverses opcions: Desactivat (no fer còpies mai), fer-ho a l'inici del sistema o bé de forma periòdica.

A la pestanya Include es mostra la pantalla següent:

En aquest apartat s'ha de configurar quins fitxers (Add file) o carpetes (Add folder) es volen incloure dins de la còpia de seguretat.


En el cas del servidor Linkat edu 11.4, els directoris que s'han d'incloure per fer les còpies de seguretat es mostren a la pantalla següent:


A continuació es pot configurar les opcions de la pestanya Exclude:

En aquesta finestra s'indiquen quins fitxers o directoris s'han d'excloure de la còpia de seguretat.

A la pestanya Auto-remove:

es defineix quan s'han d'eliminar els fitxers de les còpies de seguretat. Es pot escollir l'opció per eliminar les còpies més antigues que un determina periode, o que s'esborrin si el sistema es queda sense espai lliure (es pot indicar a partir de quin espai s'han d'esborrar els fitxers automàticament).

Un cop configurades les pestanyes General, Include, Exclude i Auto-remove, ja es pot prémer el botó Acceptar per guardar la configuració feta.

Un cop acceptada la configuració, apareixerà la pantalla següent:

La primera icona (a la part superior esquerra) permet fer una còpia o “snapshot” de les carpetes que hem seleccionat anteriorment. Si es prem aquest botó, s'iniciarà la copia del servidor. Per comprovar si la còpia s'està realitzant, es pot observar la part inferior esquerra de la finestra:

La còpia realitzada es podrà veure dins de la secció Instantànies:

Un cop feta la instantània, s'activaran les icones següents:

Aquestes icones permeten, d'esquerra a dreta: modificar el nom de la instantània, esborrar la instantània i revisar el log de la instantània. La següent icona permet revisar el log de l'aplicació i de totes les tasques que ha realitzat. Finalment, l'última icona important és settings (preferències) que permet canviar la configuració de tota la instantània o snapshot.

Restauració de les còpies de seguretat

Per recuperar la còpia de seguretat, només serà necessari escollir el fitxer o directori que calgui i clicar a sobre de la icona que té forma de paperera:

Vídeo: Configuració del programari Back in Time

Vídeo: Còpies de seguretat del servidor Linkat edu 11.4