El tauler de control

El tauler de control és potser la part més important del perfil de ràdio, ja que centralitza totes les eines de configuració però també el programari clau per mantenir en marxa l'emissió de ràdio. A continuació veiem els detalls de cadascuna de les opcions del tauler de control.


Actualització manual de la informació meteorològica
Força l'actualització de les dades del servei de meteorologia, si està configurat.

Canvia la veu del locutor del programa Radit
Un cop configurat el perfil de ràdio i s'estableix una veu per les locucions del programa Radit. Amb aquesta opció es pot canviar la veu sense haver de tornar a fer tota la configuració del perfil.

Compartició de l'escriptori
Permet compartir l'escriptori de l'usuari «ràdio» per tal d’accedir-hi remotament a través de protocol VNC (utilitza el servidor Vino inclòs en l'entorn Gnome).

Configuració del perfil de ràdio Configuració del perfil de ràdio
Configura el servidor Icecast (contrasenyes, etc), el programa per emetre Butt i la veu de les locucions del programa Radit (Automatització de la ràdio). Més informació a l'apartat «Configuració».

Configuració del servei de meterologia Configuració del servei de meteorologia
Configura el servei OpenWeatherMap per poder emetre la informació sobre temperatura i humitat relativa de la localitat seleccionada amb el programa Radit. Més informació a l'apartat «Configuració».

Configura l'accés al núvol
Permet configurar la sincronització d'una carpeta amb Google Drive. A l'apartat «Eines útils» s'aprofundeix en la configuració i ús d'aquesta eina.

Control del volum del PulseAudio
Obre el control de volum del sistema de so PulseAudio.

Emissió en directe Emissió en directe
Obre el programa Butt, que és l'encarregat d'emetre l'àudio del sistema cap al servidor Icecast. Més informació a l'apartat «L'emissió de continguts: àudio».

Programació de ràdio Programació de ràdio
Obre el programa Radit, que serveix per programar l'automatització de l'emissió de ràdio. Més informació a l'apartat «L'automatització».

Reinicia el servidor Icecast
Permet reiniciar el servei d'emissió en streaming en cas que sigui necessari.

Sincronitza el núvol
Llança la sincronització manual amb el servei Google Drive. A l'apartat «Eines útils» es detalla l'ús d'aquest servei.

Transferència de fitxers
Obre l'eina Nitroshare, que permet transferir fitxers entre dos ordinadors de la xarxa local de forma molt fàcil. També se n'explica el funcionament a l'apartat «Eines útils».