Configuració del perfil

Un cop tenim instal·lat el perfil, i hem iniciat sessió amb l'usuari «Ràdio», cal configurar els serveis clau per a l'emissió.

Per entendre el funcionament del sistema d'emissió de LinkatRàdio, feu una ullada a aquest esquema visual que descriu de forma simplificada el flux de l'streaming:

Esquema del funcionament del servei d'streaming Icecast

Un dels principals avantatges de LinkatRàdio és que la instal·lació del perfil capacita una màquina (un ordinador) a fer, per si sola, les funcions tant de l'Emissor com del Servidor Icecast. Això no treu que la mateixa màquina pugui actuar només de Servidor i puguem emetre continguts cap al Servidor des d'altres Emissors com podrien ser altres ordinadors del centre o fins i tot dispositius mòbils (més endavant s'enumeren les eines per fer-ho).

El Servidor Icecast disposa de diferents canals en els quals podem emetre simultàniament diferents continguts. El perfil de ràdio porta configurats per defecte 4 canals: radio, audio, video i stream. Per tant, podem tenir diferents emissors, un per cada canal.

En veurem més detalls a «L'emissió de continguts > Servidor Icecast. Canals».

Per tal de configurar el perfil, el primer que hem de fer és iniciar l'assistent que trobarem en el «Tauler de control», a la icona «Configuració del perfil de ràdio».

Seguint els passos d'aquest assistent se'ns donarà l'opció de configurar la part de servidor i emissor, o només la de l'emissor (pels casos en que ja s'hagi configurat una màquina com a servidor).

Si optem per configurar les dues coses, cal que responguem que sí que volem configurar el servidor Icecast local:

Si no sabeu què respondre en algun dels passos següents deixeu les respostes que venen emplenades per defecte i accepteu-les fent clic a OK.

Configuració del servidor

Durant el procés de configuració del servidor Icecast local se'ns demanarà:

 • Nom descriptiu pel servidor Icecast: aquí podem posar-hi qualsevol nom, pot ser la ubicació de la màquina.
 • Contrasenya pel servidor Icecast: triem una contrasenya que necessitarem per emetre a través del servidor Icecast.
 • Nom de host per al servidor Icecast: escollim un nom de host per al servidor, que identificarà la màquina a la xarxa local. Ens servirà per si volem emetre cap al servidor des d'una altra màquina de la xarxa.
 • Nombre màxim d'oients simultanis: podem modificar el nombre màxim d'oients que es puguin connectar a l'emissora (a cada canal). Cal tenir en compte que cada oient consumeix una part de l'ampla de banda de la connexió del servidor.

Configuració de l'emissor

Un cop configurat el servidor Icecast local, o si hem optat per no configurar-lo, l'assistent passarà a demanar-nos les dades per configurar el programa Butt, encarregat d'emetre l'àudio del sistema cap al servidor Icecast que indiquem:

 • Adreça IP o nom de host del servidor Icecast: hem d'introduir la IP o el nom de host de la màquina on hem configurat el servidor Icecast. Si acabem de configurar el servidor en aquesta mateixa màquina, deixem l'opció per defecte i seguim
 • Nom descriptiu pel servidor: només en el cas que utilitzeu un servidor en una altra màquina, caldrà que li doneu un nom per identificar-lo a la màquina actual.
 • Port d'emissió: cal introduir el port en el que el servidor Icecast escolta les peticions. En la majoria del casos no caldrà canviar-lo, només si el servidor on vulgueu emetre estigués configurat per utilitzar un altre port.
 • Nom d'usuari de l'emissió: aquí hem d'introduir el nom d'usuari que s'utilitzarà per identificar-se en connectar amb el servidor Icecast. Podem deixar-lo com està.
 • Contrasenya d'emissió: només en el cas que utilitzeu un servidor en una altra màquina, caldrà que indiqueu quina és la contrasenya amb la que vau configurar el servidor Icecast en aquesta altra màquina.
 • Canal d'emissió: aquí especifiquem quin dels canals del servidor Icecast utilitzarem per emetre des d'aquesta màquina.

Configuració de les locucions

En el mateix procés de configuració del perfil de ràdio s'inclou un últim pas per triar la veu que utilitzarà el programa Radit quan disparem les locucions horàries i de l'estat meteorològic.

 • Veu: podreu seleccionar entre dues veus que porta incorporades el perfil, la d'en Pau o la de l'Ona. Més endavant veurem com podem gravar les nostres pròpies locucions, amb les veus dels alumnes o de qui vulguem.

Finalització de la configuració

Un cop acabat l'assistent de configuració, aquest ja ens haurà configurat el servidor Icecast, així com el programa Butt, que és el que utilitzarem per emetre àudio cap al servidor Icecast, i que alhora el distribuirà entre la nostra audiència.

Després de configurar el perfil de ràdio és convenient configurar el Servei de meteorologia que es farà servir per a les locucions de previsió del temps que es poden utilitzar en el Radit.

Configuració del Servei de meteorologia

Per tal que des del Radit es puguin llençar locucions que automàticament donin les dades meteorològiques (temperatura i humitat relativa), cal configurar prèviament el servei que ofereix OpenWeatherMap, entre altres coses, per indicar quina és la població de la qual volem obtenir les dades.

La configuració es fa mitjançant la icona Configuració del servei de meterologia Configuració del servei de meterologia que es troba al Tauler de control.

Abans d'iniciar el configurador, cal tenir a mà dues dades que s'obtenen del web del servei OpenWeatherMap:

 • Clau API del servei
 • Codi de la localitat

Per aconseguir la clau API del servei OpenWeatherMap s'ha de donar d'alta un compte d'usuari (de forma gratuïta) al mateix web del servei: https://home.openweathermap.org/users/sign_up

Botó de registre d'usuari

S'han d'omplir les dades que es demanen, com en qualsevol procés d'alta de qualsevol servei web: nom d'usuari, adreça de correu electrònic, contrasenya, i captcha. Cal acceptar les condicions del servei i optar o no per rebre missatges sobre el servei.

Formulari d'alta

Un cop registrats, cal iniciar sessió al servei: https://home.openweathermap.org/users/sign_in

Botó d'inici de sessió

Dins de la secció de membres registrats s'hi troben diferents pestanyes de configuració, mapes, i altres serveis. Cal dirigir-se a la pestanya API:

Pestanya API

Dins de la secció API es pot crear una clau API nova, a la part dreta, donant-hi un nom descriptiu i fent clic al botó «Generate». Es poden crear tantes claus com es vulgui (per diferents màquines o instàncies de Radit. Un cop creada apareix a la part esquerra (és una cadena de 32 caràcters alfanumèrics). Cal anotar-la (o copiar-la) i desar-la per després.

Llistat de claus API

Anotem o copiem la clau API per després!

Un cop aconseguida la clau API, només falta esbrinar el codi de la localitat. Per conèixer aquest codi, que no és el codi postal, cal adreçar-se altre cop al web d'OpenWeatherMap i a la mateixa pàgina principal, al cercador central, introduir el nom complet de la localitat.

Cercador de localitats

Entre els resultats de cerca cal fixar-se bé que escollim la localitat correcta i fer-hi clic.

Poden haver-hi resultats semblants que es refereixin a altres localitats diferents a la que es busca. Per tal de comprovar que és correcta, es pot fer clic a les coordenades que apareixen als detalls i s'obrirà un mapa amb la ubicació de la localitat.

Un cop oberta la pàgina amb la previsió meteorològica per a la localitat escollida, cal fixar-se en l'adreça URL de la pàgina i copiar-ne el número de 7 xifres, com l'indicat a la següent imatge:

Cercador de localitats

Anotem o copiem el codi de ciutat per després!

Ara que ja tenim la clau API i el codi de ciutat ja podem iniciar la Configuració del servei de meterologia Configuració del servei de meterologia fent clic a la icona del Tauler de control.

S'obrirà un assistent que ens guiarà i ens demanarà les dues dades que acabem d'aconseguir.

Un cop finalitzat ja estarà configurat el servei de meteorologia per tal que el Radit tingui la informació i es puguin llençar locucions que informin de la temperatura i la humitat relativa actual.