Recepció

Per sintonitzar les emissions que fem a través de l'Icecast tenim diverses opcions. Dependrà del públic al que dirigim les nostres emissions, i dels mitjans dels que disposi, que escollim una o altra forma.

La adreça URL de la nostra emissió és: http://servidor:port/canal

que traduirem segons la nostra configuració en, per exemple:

http://localhost:8000/radio o http://ipdelservidor:8000/radio

Aquestes són diferents maneres de sintonitzar-la:

  • Navegador web: Tant les emissions de vídeo com les d'àudio es poden sintonitzar directament a través d'un navegador web. Les últimes versions de tots els navegadors, a data d'avui (2018) ja són compatibles amb l'estandard HTML5 i mostren un reproductor integrat quan ens adrecem a la URL de la nostra emissió:

Si no indiquem cap canal a la URL (http://servidor:port) s'obrirà el web del servidor Icecast, des d'on podem veure'n l'estat o administrar-ne algunes funcions (prèvia identificació amb usuari admin i la contrasenya única establerta en configurar el perfil de ràdio. En la part pública del web també hi trobem un parell d'enllaços que obren un fitxer m3u o xspf que conté la informació de l'emissió i, si el sistema de l'usuari està ben configurat, obrirà el seu reproductor multimèdia per defecte i reproduirà l'emissió.


  • VLC o altres reproductors multimèdia: Podem sintonitzar l'emissió directament amb un programa reproductor multimèdia del nostre sistema operatiu. La majoria permeten obrir una URL enlloc d'un fitxer local, només cal trobar l'opció. En el cas del VLC és Obre un flux de xarxa. Quan se'ns demana la URL cal introduir l'adreça de la nostra emissió (indicada al principi d'aquesta pàgina)
  • Reproductor incrustat: L'opció més elegant pot ser incrustar un reproductor al web del centre, o en un web dissenyat especialment per a la nostra ràdio, per exemple. Per fer-ho podem utilitzar el propi reproductor HTML5 del navegador o reproductors web de diferents tecnologies (HTML5, Flash…). Una cerca a Google ens permetrà trobar-ne gran varietat. Només cal fixar-se que siguin compatibles amb Icecast i puguem indicar-li la nostra adreça URL de l'emissió. Un exemple: https://www.muses.org/setup

Aquí sota teniu el codi que podeu utilitzar per incrustar el reproductor HTML5 nadiu del navegador a qualsevol web. Cal substituir servidor, port i canal per les vostres dades (i canviar ogg per mp3 si feu servir aquest altre format d'àudio):

<audio controls="true">
<source src="http://servidor:port/canal?type=.ogg" type="audio/ogg">
Actualitzeu el vostre navegador.
</audio>

També podeu trobar extensions per a WordPress i altres gestors de contingut.